Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
16.09.2015. u 14:47
Uređeno: 16.09.2015. u 15:54
OBAVIJEST UDRUGAMA

JAVNI POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brdovec za 2016. godinu

·     Iz Proračuna Općine financirat će se projekti i programi od interesa za Općinu Brdovec onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju slijedeće kriterije:

1.  da je registrirano područje djelovanja udruge Općina Brdovec,
2.  da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Brdovec i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku Općine te promiču njen položaj i ugled, što se dokazuje dosadašnjim radom,
3.  da je udruga registrirana i djeluje najmanje dvije godine.
 
·    Kriteriji za ocjenjivanje projekata i programa su da:
-    doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu
-    doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici
-    imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate
-    maju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa
-    imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa.
           
·    Prednost pri odabiru imat će projekti i programi koji:
-    se provode u suradnji s drugim udrugama i/ili institucijama
-      uvode nove pristupe i daju pozitivan primjer za rješavanje zajedničkih problema
-    omogućavaju uspostavljanje novih veza u zajednici (među ljudima koji inače ne bi bili povezani); uključuju rad volontera
-    osiguraju najmanje još jedan izvor financiranja pored Proračuna Općine Brdovec
-    sadrže realan odnos troškova i očekivanih rezultata
 
·    Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte i programe prijaviti na posebnim obrascima koji su u prilogu ovom pozivu, odnosno isti se mogu dobiti u Općini Brdovec svakim radnim danom, ili skinuti sa web stranice www.brdovec.hr.
 
·    Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom u tajništvo Općine Brdovec na adresi:
 
Općina Brdovec
Trg dr.F.Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko
s naznakom „Prijava na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima- područje financiranja:________________________“
(obavezno navesti područje financiranja iz ovog Natječaja)
Svoje prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva potrebno je dostaviti NAJKASNIJE DO 12. LISTOPADA 2015. GODINE DO KRAJA RADNOG VREMENA
(žig pošte se neće uvažavati).
 
NEPOTPUNI I NEPRAVOVREMENI PRIJEDLOZI KAO I PRIJEDLOZI KOJI NISU DOSTAVLJENI NA PROPISANOM OBRASCU NEĆE SE RAZMATRATI
 
·   Projekte i programe u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuje Povjerenstva koje imenuje Načelnik.
·   Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Općine Brdovec.
 
I.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Brdovec za 2016. godinu su javne potrebe u području kulture, sporta, socijalne skrbi i ostale društvene djelatnosti.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Brdovec su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Brdovec, a koje Općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja ostvarenih programa za 2015. godinu, Općina Brdovec će u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu uvrstiti:
 
I. U PODRUČJU KULTURE
A. redovnu djelatnost udruga u kulturi
B. programe udruga u kulturi, posebice:
1. djelovanje udruga u kulturi, te pomaganje i promicanje kulturnog i umjetničkog stvaranja
2. akcije i manifestacije u kulturi koje ce pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života
C. programe kapitalnih ulaganja u kulturi
 
II. U PODRUČJU SPORTA
A. redovnu djelatnost udruga u sportu
B. programe udruga u sportu, posebice:
1. djelovanje sportskih udruga, te pomaganje i promicanje sportskih aktivnosti; sufinanciranje rada i aktivnosti nadarenih sportaša
2. sportske priredbe i akcije koje ce pridonijeti razvitku i promicanju sporta
C. programe kapitalnih ulaganja u sportu
 
III. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
A. redovnu djelatnost Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi
B. programe Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi, posebice:
1. pomoć osobama s potrebnim potrebama
2. zaštitu i skrb o starijim osobama
3. pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih
4. ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
C. programe kapitalnih ulaganja u socijalnu skrb
 
IV. OSTALE DJELATNOSTI
A. redovnu djelatnost
B. programe
C. programe kapitalnih ulaganja
 
II.
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Općine Brdovec, vlastitih prihoda i drugih izvora.
Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Općini Brdovec ili na službenoj web stranici Općine Brdovec www.brdovec.hr
3. Programe javnih potreba Općine Brdovec donosi Općinsko vijeće Općine Brdovec.
 
III.
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brdovec za 2016. godinu.
 

Dokumenti:
                   1. Javni poziv
                   2. Obrazac prijave
 
Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena