Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
05.10.2015. u 10:13
Uređeno: 05.10.2015. u 10:14
Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente

Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/16. objavljen je 30. rujna 2015. u Večernjem listu i na stranicama Zagrebačke županije, a otvoren je za podnošenje prijava:

 od 30. rujna 2015. do 15. listopada 2015. godine.

 
Kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana kandidat treba:
 
1.     ispuniti prijavu na natječaj putem slijedećeg linka:
        
(obrazac broj 2.)
 
2.     dostaviti dokumentaciju navedenu u Natječaju.
 
 
Svi  kandidati  koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno,  kojižele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za  prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492, isključivo  u vrijeme trajanja natječaja od 8,00 do 12,00 sati, kada će biti prisutan nadležan referent.

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena