Loading...
Tražilica

 

 

 


Repozitorij
Obavijesti
15.02.2016. u 15:37
Uređeno: 15.02.2016. u 15:42
OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA I STROJEVIMA U TRANSPORTU, GRADITELJSTVU I POLJOPRIVREDI
Ustanova za obrazovanje odraslih Zagrebačko učilištetemeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske provodi:
                          
OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA I STROJEVIMA U TANSPORTU, GRADITELJSTVU I POLJOPRIVREDI
 
BRDOVEC, Dom Prigorje-Stara škola, Školska 9,
22.veljače 2016. (17,00-21.00 h)
1. Osposobljavanje za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)
Osposobljavanje je namijenjeno OPG-ovima i drugim poljoprivrednicima te tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge). Bez ovog osposobljavanja više se nemogu kupovati sredstva za zaštitu bilja (osim amaterskih).
Izobrazba se provodi u 15 sati programa, tri dana nastave u večernjim satima (18-21h).
 
Uvjeti za pohađanje: navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.
 
Po završenom osposobljavanju polaznici dobivaju: Potvrdu o završenoj izobrazbi te identifikacijsku iskaznicu koju izdaje nadležna Savjetodavna služba.
 
Cijena osposobljavanja iznosi 300,00 kuna+ PDV=375,00 KN
U cijenu je uključen trošak seminara, završnog ispita te izdavanja identifikacijske iskaznice.
 
2. Stručno osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada
O okviru izobrazbe za pesticide polaznici će se moći i stručno osposobiti za rukovanje sredstvima rada i to:
               Rukovatelj motornom pilom,
               Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima,
               Rukovatelj kombajnom,
               Rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.
Navedeno stručno osposobljavanje će se provoditi po posebnom programu (zavisno od sredstva rada za koja se polaznik opredijeli) i to: teorijski dio na istom mjestu kao i izobrazba za pesticide, a praktična obuka na sredstvima rada vršiti će se kod polaznika koji posjeduju takva sredstva.
Konkretni raspored rada polaznici osposobljavanja će dobiti prvog dana seminara za pesticide.
Potrebni dokumenti za upis/pesticidi/:
- kopija osobne iskaznice.
- svjedodžba završene škole (najmanje OŠ)-kopija
 
-a za rukovatelja radnih strojeva još i:
- rodni list ili domovnica
- potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti,
- dvije fotografije ( kao za osobnu iskaznicu- napisati ime i prezime)
 
 
Cijena stručnog osposobljavanja za radne strojeve:
uz pesticide
pojedinačno
- motorna pila
400,00 kuna
600,00 kuna
- traktor s priključnim strojevima u poljoprivredi
600,00 kuna
900,00 kuna
- kombajn
500,00 kuna
800,00 kuna
- viličar, bager, utovarivač .. svaki po
500,00 kuna
800,00 kuna
 
Po završenom stručnom osposobljavanju polaznici dobivaju za svako sredstvo rada UVJERENJE o stručnoj osposobljenosti te iskaznicu veličine i oblika osobne iskaznice.
Predmetno stručno osposobljavanje upisuje se u e-knjižicu (ERPS–elektronički radno pravni status).                       
 
PROVJERA OSPOPSOBLJENOSTI (Ispiti)
Provjera stečenih znanja i kompetencija vrši se posebno za pesticide a posebno za rukovanje određenim sredstvima rada ali istog dana prema unaprijed utvrđenom terminu.
Ispiti se provode pismenim putem, testovima znanja, koji su prilagođeni očekivanom znanju polaznika a sukladni programu osposobljavanja.
 
NAČIN PLAĆANJA IZOBRAZBE
Polaznici osposobljavanja će prvog dana nastave temeljem Prijave polaznika, potpisivati Ugovor o osposobljavanju te će tokom seminara dobiti račun i uplatnicu na konkretan iznos zavisno od odabranog obrazovanja.
Po završenom osposobljavanju polaznici će na kućnu adresu povratnicom dobiti dokumente o osposobljenosti.
 
PRIJAVE KANDIDATA
Prijave polaznika vrše se telefaxom, na mail-adresi (obrazovanje@obrazovanje.biz.hr) ili osobno na obrascu Prijava polaznika i to:
 
       1. u Ustanovi Zagrebačko učilište u Zagrebu,
           Lanište 1e.,tel.01/5509 511
       2. u Poljoapoteci Zeleni vrt, Zaprešić
       3. kod Ivan Peharec mob. 097/900 84 10; 091/580 68 32
       2. Ispunjenom Prijavom polaznika na telefax: 01/55 09 510
 
   - obrazac prijave nalazi se na: www.obrazovanje.biz.hr i
                                               www.zagrebackouciliste.hr 

 
 
Urednik

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena