Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
03.05.2016. u 10:14
Uređeno: 03.05.2016. u 12:03
PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

O B A V I J E S T

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04 i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
 

A. Rokovi za prijavljivanje štete

 
Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu.
Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.
Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode (u konkretnom slučaju 02.5.2016.). Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Obrasce možete preuzeti osobno u prostorijama Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, i web stranici Općine Brdovec (www.brdovec.hr) i ispunjeni vratiti Općini Brdovec. Uz obrazac je potrebno priložiti traženo, kako je niže navedeno.
Obrađene podatke o šteti općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.
Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

B. Prijava štete
 
Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode", te na obrascu/obrascima koji odgovaraju nastaloj šteti.
Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 
a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala
    te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova
    osiguranja imovine
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene
    štete
d) kopiju registracije tvrtke
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na
    imovini pogođenoj nepogodom
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema
    Metodologiji.
 
Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, podizanjem propisanog obrasca u prostorijama općine Brdovec i to ODMAH, a najkasnije do 10. svibnja 2016. do 16,00 sati.
 
Zakon, Metodologiju i sve obrasce možete preuzeti sa stranice Ministarstva poljoprivrede na slijedećoj poveznici:
 
                                                                                                               POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
OPĆINE BRDOVEC
Dokumentacija:

 

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena