Loading...
Tražilica

 

 

 


Repozitorij
Obavijesti
10.05.2016. u 17:18
Uređeno: 10.05.2016. u 17:38

Općina Brdovec, po prvi puta, provodi natječaj za najljepše uređeno mjesto (mjesni odbor) u svojoj Općini.

U ovaj natječaj su uključeni svi mjesni odbori, a razdoblje u kojem će se vršiti ocjenjivanje je od 6. do 10. lipnja 2016. uz prethodnu najavu predsjedniku mjesnog odbora.
 

Naravno da će mjesni odbori trebati i pomoć svojih mještana, jer ukupan izgled mjesta ovisi i o njihovom doprinosu (čišćenjem vlastite nekretnine koja graniči s javnom površinom, ukazivanjem na probleme u svome mjestu, odnosno zajedničkim rješavanjem problema u malim komunalnim akcijama ili, jednostavno, uređenjem svojeg zemljišta/okućnice i sl.). Naime, svi se mi možemo uključiti u ovu natjecateljsku akciju.

 
Kvaliteta života i životni standard uvelike ovise o unapređenju uzajamnog povjerenja mještana, i zajedničkom stvaranju ugodnog okruženja za život, a što se postiže i ovakvim zajedništvom. Suradnja mještana i mjesnih odbora ključ je uspjeha pri ovom natječaju, malim pomacima, pomaganjem lokalnoj zajednici/ u stvari svima nama međusobno, održavanjem svojih okućnica i vlasništva jednostavno možemo pomoći svom mjestu da bude NAJLJEPŠE MJESTO U CIJELOJ OPĆINI.
 
1.   NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PODATAKA
 
Svi mjesni odbori moći će dostaviti podatke Povjerenstvu za ocjenu o tome:
·         što treba pogledati u njihovom mjestu,
·         što je posebno vrijedno pažnje,
·         dostaviti fotografije,
·         dostaviti lokacije koje treba fotografirati i dokumentirati,
·         što su u razdoblju natječaja napravili i odlučili popraviti.
Prijedloge i sugestije mjesni odbori moći će dostaviti Upravnom odjelu za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovecm od dana objave natječaja, a ne kasnije od 3. lipnja 2016., i to:
 
• e–mail adresom: opcina-brdovec@zg.t-com.hr
• poštom na adresu: Općina Brdovec, Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom – za natječaj „NAJLJEPŠE MJESTO NAŠE OPĆINE“ 
•  osobno Upravnom odjelu: prijedloge mogu predati predsjednik ili zamjenik predsjednika mjesnog odbora osobno Upravnom odjelu svakim radnim danom od 8 do 14 sati te utorkom od 8 do 18 sati.
 
2.   KRITERIJI OCJENJIVANJA
 
Ocjenjivanje zaprimljenih prijava ocjenjivat će tročlano Povjerenstvo u koje imenuje načelnik Općine Alen Prelec, dok je svaki predsjednik Mjesnog odbora automatski uvršten kao član Povjerenstva bez prava glasa, kada se ocjenjuje njegovo mjesto. Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec zaprima prijedloge i sugestije do 3. lipnja 2016. te tada proslijeđuje dokumentaciju povjerenstvu. Rezultati natječaja – rang lista -  bit će objavljeni na web stranicama Općine Brdovec, dok će nagrade biti dodijeljene na manifestaciji proslave Dana Općine Brdovec. Nagrađuju se prva tri najljepša mjesna odbora, odnosno oni koji su dobili najveći broj bodova/ocjena od 1 – 5, od kojih je jedan najniža, a 5 najviša ocjena.
 
 
KRITERIJI OCJENJIVANJA
 
1.      UREĐENOST/ČISTOĆA I OKOLIŠ ZGRADA JAVNE NAMJENE (održavanje travnjaka, cvjetnjaka, košara za smeće, održavanje urednosti, funkcionalnost/iskorištenost zgrade, održavanje prostora i opreme).
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5
2.      UREĐENOST POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA (zasađenost hortikulture, redovna košnja i ostale djelatnosti obrađivanja)
            Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5
3.      UREĐENOST SPORTSKIH I OSTALIH IGRALIŠTA (čistoća, održavanje prostora i opreme, funkcionalnost, iskorištenost prostora, sigurnost).
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5
4.      UREĐENJE ODVODNIH KANALA, GRABA I POTOKA (redovito krčenje i košnja nekretnine u privatnom vlasništvu koja graniči s javnom površinom)
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
5.      UREĐENJE I ČISTOĆA ULICA (uklanjanje smeća, korova, šljunka, lišća i sl. uz i s ceste)
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
6.      SANIRANJE I PRIJAVA KRIVACA ZA DIVLJA ODLAGALIŠTA
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5
7.      PLANIRANO OSNIVANJE LOKALNIH GRAĐANSKIH PATROLA U SVRHU ODRŽAVANJA REDA
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
8.      PRUŽANJE MOGUĆNOSTI ZA JAVNE RASPRAVE (lokalne tribine, uključenost mještana, savjetovanja, zborovi građana, dostupnost mjesnog odbora svojim mještanima)
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
9.      AKTIVNO SUDJELOVANE U PROGRAMU „ZELENI SVIBANJ“
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
10. UKLJUČIVANJE I AKTIVNOSTI MJEŠTANA U ORGANIZIRANJU
RAZNIH DRUŠTVENIH DOGAĐANJA U SVOJEM MJESTU
Ocjene: 1, 2, 3, 4, 5.
 
3.   VRSTA I VISINA NAGRADA
 
Na temelju rang-liste svih mjesta, novčanim nagradama nagradit će se tri mjesna odbora s najvećim brojem bodova (1. do 3. mjesta), koji će dobivenim nagradama razveseliti mještane svog mjesta.
 
Visina nagrada:
 
1.      mjesto 10.000,00 kuna,
2.      mjesto  7.000,00  kuna,
3.      mjesto  3.000,00  kuna.
 
Dobivena sredstva u vidu nagrade mjesni odbori mogu koristiti za realizaciju svojih programa iz Proračuna.
 
4.   ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenim stranicama Općine Brdovec, www.brdovec.hr, i to najkasnije do 10.6.2016. Dodjela nagrada održat će se na proslavi Dana Općine Brdovec u Javorju, u subotu 18.6.2016. oko 20,00 sati.
 
                                                                                              Načelnik Općine Brdovec
Alen Prelec, v.r.

 

Urednik

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena