Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
17.05.2016. u 16:25
Uređeno: 17.05.2016. u 16:28
JAVNI POZIV

 Zagrebačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora sukladno Odluci o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u 2016. godini.

 Natječaj traje od 12.04.2016. do 31.10.2016., a prijaviti se mogu:

 - Poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik
   poljoprivrednih
 gospodarstva u Zagrebačkoj županiji koji
   imaju prebivalište, odnosno sjedište na 
području Zagrebačke
   županije ili;
-  Poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik
   šumoposjednika s 
prebivalištem na području Zagrebačke
   županije ili;
-  Poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke
   županije upisane u 
upisnik/registar djelatnosti za koju traže
   potporu ili;
-  Proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu
   o uređenju 
tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na
   području Zagrebačke županije 
ili; 
 - Poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području Žumberka i
   Općine Krašić.
 
Predmet javnog poziva je dodjela potpora za provedbu sljedećih projekta:
1.   Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
2.   Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti
      poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih
      i prehrambenih proizvoda
3.   Edukacija i stručno osposobljavanje
4.   Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
5.   Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene
6.   Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
7.   Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na
      ruralnom području
8.   Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi
9.   Potpora za izradu dokumentacije
10. Ulaganja u sektoru šumarstva
11. Ulaganja u okrupnjavanje i sređivanje poljoprivrednog i/ili
      šumskog zemljišnog posjeda
12. Premija osiguranja i sanacija šteta
 
Prijava se smatra valjanom kada je Prijavni obrazac u potpunosti ispunjen i ovjeren i/ili potpisan od strane podnositelja, kada su uz njega priloženi traženi dokumenti, priložene ovjerene i/ili potpisane tražene izjave i ispunjen i ovjeren i/ili potpisan Poslovni plan.
 
 
Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena