Loading...
Tražilica

 

 

 


Repozitorij
Obavijesti
02.09.2016. u 10:03
NATJEČAJ ZA STIPENDIJE

 Općina Brdovec svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Brdovec i time pomaže njihovom kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju standarda. Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, načelnik je donio Odluku o raspisivanju natječaja. U natječaju su propisani uvjeti i potrebna dokumentacija koju treba priložiti zahtjevu za dodjelu stipendija. Zahtjevi se primaju do 30.9.2016.

Nadležno povjerenstvo će obraditi prispjele zahtjeve te izraditi prijedlog bodovne liste. Nakon propisanog roka za žalbe, odluku o prihvaćanju bodovne liste donosi načelnik.
 
(u prilogu je tekst natječaja za dodjelu stipendija i obrasci zahtjeva i izjava)
Općina Brdovec raspisuje
 
N A T J E Č A J
za dodjelu đačkih i studentskih stipendija
za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017.
 
1. Pravo natjecanja imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem na području općine Brdovec koji ne koriste drugu stipendiju.
 
2. Dodjeljuje se 10 đačkih i 10 studentskih stipendija. Za prve godine školovanja u srednjoj školi, odnosno studiranja, dodijelit će se najviše po 2 stipendije.
Četiri đačke stipendije se po bodovnoj listi (ukoliko ima kandidata) dodjeljuju za strukovne škole (deficitarna zanimanja): dimnjačar, krojač, zanimanja iz metalurške struke: strojobravar, alatničar, kovinotokar, ljevač, kemijski tehničar, strojarski tehničar, elektrotehničar te: stolar, tesar i krovopokrivač.
Četiri studentske stipendije se po bodovnoj listi (ukoliko ima kandidata) dodjeljuju studentima koji se obrazuju za zvanja iz oblasti kemije, kemijske tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnološke struke, medicinske biokemije, ekoinženjerstva i farmaceutske struke
 
3. Visina stipendije za đake je 400,00 kn, a za studente 800,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu, odnosno, s početkom od rujna (za đake) i od listopada (za studente).
 
4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja te bodovne liste prema postignutom uspjehu i socijalnim uvjetima obitelji, a sve u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija za učenike i studente. Uspjeh u školovanju nosi do 50% bodova, a socijalni uvjeti do 50%.
 
5. Uz prijavu na natječaj (zamolbu) treba priložiti, (temeljem kriterija Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, koji je objavljen na web-stranici Općine Brdovec):
 
-  zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (obrazac na web stranici Općine),
-  uvjerenje o prebivalištu (osobnu iskaznicu),
-  presliku svjedodžbe ili indeksa iz prethodne školske godine,
-  potvrdu o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017.,
-  izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
-  dokaz da je dijete samohranog roditelja, dijete bez roditelja ili dijete
    hrvatskog branitelja,
-  dokaz (rješenje) o primanju socijalne pomoći ili dječjeg doplatka,
-  potvrdu poslodavca o primanjima zaposlenih članova kućanstva u
    posljednja tri mjeseca,
-  potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2015. godinu za sve
    članove zajedničkog kućanstva,
-  potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o
nezaposlenosti,
-  izjavu kandidata da ne prima drugu stipendiju.
 
6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama na adresu:
 
OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, do 30.9.2016. O bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web-stranice Općine, www.brdovec.hr (upućuju se kandidati kako na istoj stranici ili osobno, dolaskom u tajništvo Općine, mogu dobiti OBRAZAC ZAMOLBE za dodjelu stipendije).  
 
OPĆINA BRDOVEC
Načelnik
Alen Prelec,  v.r.

DOKUMENTI:
 

 

Urednik

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena