Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
27.09.2018. u 15:39
OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

 Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik Općine BRDOVEC objavljuje

 
JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)
 
Općina Brdovec obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom u naravi put upisan kod Općinskog suda u Zaprešiću, koji se sastoji od dijelova označena kao k.č.br. 1144/1, 1144/12, 1145/2, 1154, 1155/10, 1156/6, 1156/8, 1156/9, 1156/10, 2565/7 sve k.o. Brdovec, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste
 
Cesta: Ulica Mačkovec u naselju Prigorje Brdovečko,
Naziv katastarske općine: Brdovec Oznaka ceste: prema identifikaciji iz katastarskog plana i DOF-a k.č.br. k.č.br. 1144/1, 1144/12, 1145/2,
1154, 1155/10, 1156/6, 1156/8, 1156/9, 1156/10, 2565/7, sve k.o. Brdovec.

Opis dionice: Kolnik je kombinacija asfalta i makadama, omeđen linijskim građevinama i zelenim površinama. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su dijelom su dijelom prirodnim markerima i čvrstim međnim oznakama i objektima.

 
Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvest će se tijekom rujna 2018.g. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
 
Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Antonia Buškulić Agatić, dipl.ing. geod., Geotonika j.d.o.o. za geodetske poslove, Lanište 15 B, 10020 Zagreb, Hrvatska.
 
Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Brdovec kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazat će granice zemljišta potrebnog za definiranje prometnice sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.).
 
Dana 4. i 5. 10. 2018. od 12:00-14:00 sati, na lokaciji Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika
Općine Brdovec.
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
Urednik

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena