Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
13.08.2019. u 08:50
Uređeno: 13.08.2019. u 08:53
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Na temelju članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 2/18, 15/18), a na zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o. i elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova TD 77/15-EL, načelnik Općine Brdovec donosi

 

SUGLASNOST NA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA

Promet će se privremeno regulirati za vrijeme izvođenja radova intenzivnog održavanja državne ceste D-225, I. faza (G.P Harmica – Ulica Ivana Vrapca), od dana 09.08.2019. do 09.09.2019. godine, a sve prema zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. od dana 09.08.2019. godine.

 

II.

Tijekom izvođenja radova na I. fazi, dionica od G.P Harmica do Ulice Ivana Vrapca zatvorit će se za sav promet osim za stanare i pravne osobe koje imaju prilaz na parcelu sa državne ceste unutar dionice.

Privremeni obilazni pravac je ucrtan na situacijskom nacrtu koji je prilog ovoj Suglasnosti i čini njen sastavni dio.

Privremenu prometnu signalizaciju i opremu postavit će i održavati u ispravnom stanju za cijelo vrijeme izvođenja radova, izvođač radova GIP PIONIR d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 145, OIB: 38262788673, odnosno kooperant izvođača kojem je GIP PIONIR nadređeni. Privremena prometna signalizacija mora biti izrađena prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 02/11) i prema važećim hrvatskim normama.
Izvođač je obvezan prometnu signalizaciju obavezno postaviti na usidrene nosače.

III.

Sve eventualne štete nastale na javnoj cesti, izazvane radnjama i aktivnostima iz ove suglasnosti, kao i štete trećim osobama, snosi izvođač radova.
Uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ove suglasnosti izvođač radova snosi sve posljedice temeljem Odluke o komunalnom redu Općine Brdovec i odredbi Zakona koje su s tim u vezi.


NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC

Alen Prelec

Dokumenti:


1. SUGLASNOST NA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena