Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
09.09.2019. u 10:56
Uređeno: 09.09.2019. u 11:00

RECIKLAŽNO DVORIŠTE – vlasnik ili korisnik zgrade dužan je predati razvrstani otpad, a koji prelazi količinu koja se može odvesti na kućnom pragu, na RECIKLAŽNO DVORIŠTE, na lokaciji Ključ Brdovečki, Ulica Mihovila Krušlina. Reciklažno dvorište je izgrađeno kako bi se kvalitetnije gospodarilo otpadom, odnosno sortirale i odložile sve vrste otpada na jedno mjesto. Sam cilj izgradnje reciklažnog dvorišta je preusmjeravanje otpada na jedno mjesto te sprječavanje pretrpavanja na „zelenim otocima“, koji kao takvi nagrđuju izgled Vašeg naselja. Molimo Vas, građane općine Brdovec, da sav otpad koji prelazi količinu koja se može odvesti na kućnom pragu odložite na reciklažno dvorište, koje je stavljeno u pogon zbog Vas, odnosno zbog veće čistoće samih naselja, veće količine otpada koja se može odložiti te na kraju i veće kvalitete stanovanja dostojne Europske Unije.

 
„ZELENI OTOCI“ – Građani mogu sortirani otpad, a koji prelazi količinu koja se može odvesti na kućnom pragu, odložiti na „zelenim otocima“, ali u količinama koje dopuštaju obujmi samih kontejnera za svaku pojedinu vrstu otpada. Svako pretrpavanje kontejnera, odlaganje krive vrste otpada u kontejnere, odlaganje otpada van kontejnera te svako nepropisno postupanje na „zelenim otocima“, novčano će se kažnjavati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.
 
DEZINSEKCIJA KOMARACA – Kako bi se spriječilo širenje komaraca u okolišu potrebno je poduzeti mjere u svakom kućanstvu, odnosno postupati prema uputama Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije koje savjetuje da se iz okućnica uklone sve posude i spremnici u kojima se skuplja kišnica; septičke jame, šahtove s vodomjerima i bunare koji se rijetko upotrebljavaju zatvoriti poklopcima koji onemogućavaju pristup komarcima; očistiti dvorište od auto guma, praznih posuda za cvijeće; isprazniti fontane i umjetna jezerca; isprazniti vodu u bazenima ako se ne koristi te općenito bazene pokrivati najlonom; očistiti oluke kako se u njima ne bi nakupljala kišnica; urediti okoliš oko svoje kuće te redovno kositi travu; zatrpati jame u kojima se zadržava voda; vlažne prostorije tretirati sredstvima za uništavanje komaraca.
 
 
NEUREĐENOST ZEMLJIŠTA – Vlasnici i korisnici zemljišta, dužni su zemljište držati urednim od korova, raslinja, a pogotovo od ambrozije koja može nepovoljno utjecati na zdravlje sustanara. Jedini uspješan način borbe protiv ambrozije njeno je fizičko uklanjanje na što pozivamo sve građane zbog Vašeg zdravlja. Ukoliko vlasnici i korisnici ne održavaju svoja zemljišta, Općina Brdovec će biti dužna reagirati te prisilnim putem urediti zapušteno zemljište od korova, raslinja i ambrozije na račun vlasnika ili korisnika uz izricanje novčane kazne.
 
DIMNJAČAR – Ovim putem Vas obavještavamo o novom koncesionaru za obavljanje dimnjačarskih poslova. Novi koncesionar je LEUŠTEK j.d.o.o. iz Poznanovca, a odgovorna osoba za dimnjačarske poslove je Danijel Leuštek (kontakt: 091/7222-124).
 
PLOČICA SA KUĆNIM BROJEM – Prema članku 7. Odluke o komunalnom redu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 08/11, 11/15 i 02/18), svaka zgrada u općini mora biti obilježena kućnim brojem.Pločicu s kućnim brojem nabavlja, postavlja i održava vlasnik zgrade o svome trošku te je istu vlasnik dužan postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.
 
S poštovanjem.
                                                                             OPĆINA BRDOVEC
Dokumenti:

1. OBAVIJEST GRAĐANIMA_2019

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena