Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
18.03.2020. u 15:53
Uređeno: 03.04.2020. u 10:02
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BRDOVEC
OBAVIJEST
 
Stožer civilne zaštite Općine Brdovec, sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Planu djelovanja civilne zaštite za područje općine Brdovec (KLASA: 833-03/20-01/01, URBROJ: 238/03-03/11-20-1), donesenog 20.01.2020., organizira dežurstvo Stožera od
 
0 – 24 sata
 

(za hitne situacije koje su u nadležnosti Stožera Brdovec)

 putem telefona 01/33 10 350,

Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1,

 

Hitne situacije i bilo koja druga pitanja od životne ugroze nisu upitne, i maju otvorene sve koridore i linije pomoći putem centra 112.

 
KLASA: 210-01/20-10/05
URBROJ: 238/03-03/06-20-5
Brdovec, 18.3.2020. 

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena