Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
01.09.2020. u 12:21
Uređeno: 08.09.2020. u 11:59
 Natječaj za dodjelu đačkih i studentskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2020./2021.

Općina Brdovec svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Brdovec i time pomaže njihovom kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju standarda.

 1. Pravo natjecanja imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem  na području općine Brdovec koji ne koriste drugu stipendiju.

 
 2. Dodjeljuje se 10 učeničkih i 10 studentskih stipendija. Za prve godine školovanja u srednjoj školi, odnosno studiranja, dodijelit će se najviše po 2 stipendije.
 
 3. Sukladno članku 13. Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente (Glasnik Općine Brdovec 10/19), učenici i studenti deficitarnih zanimanja ostvarit će dodatnih 20 bodova.
 
 Deficitarna zanimanja za učenike su: dimnjačar, krojač, zanimanja iz metalurške struke: strojobravar, alatničar, kovinotokar, ljevač, kemijski tehničar, strojarski tehničar, elektrotehničar te: stolar, tesar i krovopokrivač..
 Deficitarna zanimanja za studente su ona iz područja kemije, kemijske tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnološke struke, medicinske biokemije, ekoinženjerstva i farmaceutske struke.                       
                                  
 3. Visina stipendije za učenike je 400,00 kn, a za studente 800,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu, odnosno, s početkom od rujna (za učenike) i od listopada (za studente).
 
 4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja te bodovne liste prema postignutom uspjehu i socijalnim uvjetima obitelji, a sve u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija za učenike i studente. Uspjeh u školovanju nosi do 40% bodova, socijalni uvjeti do 44 %, a status deficitarnog zanimanja nosi 16 % bodova.
 
 5. Uz prijavu na natječaj (zamolbu) treba priložiti, (temeljem kriterija Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, koji je objavljen na web-stranici Općine Brdovec):
-  zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (obrazac na web stranici Općine),
-  uvjerenje o prebivalištu (osobnu iskaznicu),
presliku svjedodžbe (za učenike) ili ispis ocjena (za studente) iz prethodne školske/akademske godine,
-  potvrdu o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2020./2021.,
-  izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
-  dokaz da je dijete samohranog roditelja, dijete bez roditelja ili dijete hrvatskog branitelja (ukoliko postoji),
-  dokaz (rješenje) o primanju socijalne pomoći ili dječjeg doplatka (ukoliko postoji),
-  potvrdu poslodavca o primanjima zaposlenih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca,
-  potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2019. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva (bez obzira na dob),
-  potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti (ukoliko postoji),
- izjavu kandidata da ne prima drugu stipendiju (obrazac na web stranicama Općine).
 
 6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama na adresu: OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, do 02.10.2020. O bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web-stranice Općine, www.brdovec.hr (upućuju se kandidati kako na istoj stranici ili osobno, dolaskom u tajništvo Općine, mogu dobiti OBRASCE ZAMOLBE za dodjelu stipendije).  
 
                                                                                               OPĆINA BRDOVEC
                                                                                                 Općinski načelnik
                                                                                                   Alen Prelec, v.r.
 
DOKUMENTACIJA:

 
NAPOMENA:
Općina Brdovec je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Podnošenjem zahtjeva dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka koji su prikupljeni preko priloženih obrazaca.

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena