Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
19.03.2021. u 13:03
ZA IZGRADNJU BICIKLISTIČKE STAZE U OPĆINI BRDOVEC IZ FONDOVA EU OSIGURANO VIŠE OD 7,6 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prijava Općine Brdovec na javni poziv za bespovratna sredstva iz fondova Europske unije prihvaćena je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čime je za projekt „RAIL RIDE – izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu“ osigurano ukupno 7.675.734,92 HRK bespovratnih sredstava.

Projekt „RAIL RIDE - Izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu“ zamišljen je kako bi se odgovorilo na glavni problem nepostojanja adekvatne biciklističke infrastrukture koja povezuje ishodišta dnevnih migracija na području općine. Izgradnjom adekvatne biciklističke infrastrukture povećat će se stupanj multimodalnosti prometnih sustava te povećati udio biciklističkog prometa u ukupnom prometu. Planirana biciklistička infrastruktura, odnosno biciklistička staza, unutar ovog projekta bit će ukupne duljine od 7 km i protezat će se južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Sutla do željezničkog stajališta Brdovec.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ objavljen je radi ulaganja u biciklističku infrastrukturu i povezivanja raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš u širem zagrebačkom području, s naglaskom na svakodnevno korištenje od strane stanovništva, kako same općine Brdovec, tako i iz njenog bližeg okruženja. Veoma frekventna prometnica, odnosno državna cesta D225 te županijske ceste onemogućuju bezbrižno i sigurno kretanje biciklista tijekom razdoblja kada su aktivnosti na otvorenom česte i poželjne. Stoga je neupitna opravdanost prijave Općine Brdovec, kao i njeno odobrenje, jer predstavlja vrlo kvalitetan način povezivanja različitih vidova prijevoza, promiče modalnu promjenu prema aktivnostima putovanja biciklom te uspostavlja novu poveznicu između općinskih naselja. Predviđeno trajanje realizacije projekta je do 28.08.2022., a njegova ukupna vrijednost iznosi 9.850.995,52 kn, od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda 7.675.734,92 kn, a udio Općine Brdovec 2.175.260,60 kn.
 
Ne treba posebno isticati da je bicikl u praksi prepoznat kao korisno sredstvo za prometovanje na kraćim relacijama unutar općine, a provedbom projekta povećava se mogućnost kretanja i sigurnost stanovništva, a da se o efektima relaksacije sudionika i turističke promocije ovog kraja ne govori.
Trasa nove biciklističke prometnice određena je stručnim analizama kao važna poveznica zapadnog i istočnog dijela općine, koja u svojoj neposrednoj blizini povezuje 11 od 13 općinskih naselja. Izgradnja staza uz državnu cestu D225 ili uz županijsku cestu Ž3035, koja vodi kroz naselja u južnom dijelu općine, nažalost nije bila moguća zbog nedostatka prostora u navedenim koridorima. Naime, stručnim rječnikom rečeno, pravilnici propisuju minimalne profile za biciklističku infrastrukturu, a koje ni na jednoj od postojećih prometnica nije bilo moguće osigurati. Prema projektiranom rješenju biciklistička cesta prolazi uz željezničku prugu, širine je 2,5 m te sadrži deset odmorišta za bicikliste i poveznica je, kao što je već navedeno, istočnog i zapadnog dijela općine.  
 
Jednako bitno je istaknuti da je ovaj projekt sastavni dio prijedloga mjera za ostvarivanje nove zelene i održive mobilnosti Općine Brdovec, odnosno projekta Zelenomobilni Brdovec te je ključan za početak stvaranja mreže biciklističkih ruta unutar Općine Brdovec. Osim toga, projekt će doprinijeti održivosti područja Urbane aglomeracije Zagreb, koja će u cjelini od toga imati koristi radi smanjenja prometa osobnih vozila i veće orijentacije putnika na bicikle i javni prijevoz, što će izravno doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Zaprešiću i Zagrebu.
 
Nova biciklistička staza koristit će svim mještanima općine i šire okolice za svakodnevno prometovanje, s dodanom vrijednosti kao prostor rekreacije, zdravog načina života i boljeg povezivanja naselja, a zasigurno će općini Brdovec dati novu i ljepšu vizuru kao mjesta kvalitetnog življenja.
 
Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena