Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
19.05.2021. u 12:20
Uređeno: 25.05.2021. u 16:19
Javni natječaj za dodjelu nagrada za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora

Na temelju članka 2. Pravilnika o nagradama za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora na natjecanjima (Glasnik Općine Brdovec broj 08/21 i 12/21; dalje u tekstu: Pravilnik) te članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/21) načelnik raspisuje Javni natječaj za dodjelu nagrada za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu nagrade

 
I.
Ovaj javni natječaj provodi se s ciljem nagrađivanja najboljih postignuća učenika i njihovih mentora na području Općine Brdovec.
Nagradu mogu primiti učenici koji se školuju na području općine Brdovec, te učenici koji se školuju izvan područja općine Brdovec a imaju prebivalište na području općine Brdovec, dok mentori primaju nagradu za nagrađene učenike (pojedince ili grupe).
Zapažena postignuća iz ovog javnog natječaja i Pravilnika, odnose se na postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na županijskim, državnim i međudržavnim natjecanjima, kao i njihovih mentora, za školsku godinu 2020./2021.
 
II.
            Kriteriji za dodjelu nagrada su isključivo:
·       1., 2. i 3. mjesto ostvareno na međudržavnom natjecanju;
·       1., 2. i 3. mjesto ostvareno na državnom natjecanju;
·       1., 2. i 3. mjesto ostvareno na županijskom natjecanju;
·       1. mjesto ostvareno na sportskom natjecanju međudržavne razine (pojedinačno ili ekipno);
·       1. mjesto ostvareno na sportskom natjecanju državne razine (pojedinačno ili ekipno);
·       učenik generacije – osmi razred.
U smislu ovog javnog natječaja natjecanjem se smatra natjecanje u znanju, u umjetničkom području te sportu sukladno propisanim kriterijima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog sportskog saveza, odnosno drugih tijela koja formalno kategoriziraju takvu vrstu natjecanja.
 
III.
Nagrada koju učenici i mentori mogu primiti su:
·       godišnja novčana nagrada koja se dodjeljuje učenicima,
·       nagrada u obliku prigodnog poklona, i
·       plaketa koja se dodjeljuje mentoru i učeniku.
Nagrade će se dodijeliti povodom Dana Općine Brdovec.
 
Dokumentacija koja se dostavlja
 
IV.
            Prijava za dodjelu nagrade mora sadržavati:
·       naziv i sjedište predlagatelja,
·       ime i prezime kandidata (učenika i mentora),
·       opisno obrazloženje prijave koje sadržava životopise kandidata i mentora,
·       dokaz o prebivalištu kandidata (ako se kandidat školuje van područja općine Brdovec),
·       razinu i naziv natjecanja,
·       podatak o broju država učesnika na međunarodnoj razini natjecanja,
·       dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na natjecanjima (preslika dodijeljene diplome ili priznanja),
·       potpisanu izjavu učenika/mentora da se njegovi osobni podaci mogu objaviti u medijima javnog priopćavanja u svrhu informiranja javnosti o trošenju proračunskih sredstava.
Cjelokupna dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko učenik sudjeluje na natjecanju županijske ili državne razine druge države, dokaz o osvojenom mjestu, kao i sve druge dokumente, mora predati s prijevodom na hrvatski jezik te dokazati da je natjecanje istog ranga kao i ono hrvatskog ranga.
 
V.
            Prijave za učenike osnovnih škola na području Općine Brdovec podnose osnovne škole u ime učenika te mentora.
            Učenici srednjih škola, učenici osnovnih i srednjih škola van područja općine Brdovec te dobitnici sportskih nagrada obvezni su podnijeti prijavu samostalno ili putem kluba u kojem su kao član osvojili nagradu.
 
VI.
            Prijave na natječaj podnose se Upravnom odjelu za opće, pravne komunalne i društvene poslove Općine Brdovec i to:
·       dostavom na adresu elektroničke pošte: vlatko@brdovec.hr,
·       osobnom predajom u radno vrijeme pisarnice Općine Brdovec, ili
·       dostavom dokumentacije preporučenom poštanskom uslugom na adresu Općina  Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom „Javni natječaj – nagrada za postignuće učenika i mentora“.
 
Rok za prijavu na natječaj
 
VII.
            Prijave na javni natječaj zaprimaju se do 15.6.2021. godine.
            Prijava koja nije podnesena u roku ili nije u skladu s odredbama Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.
            Za prijave koje su nepotpune ili ne sadrže dovoljno relevantnih informacija za donošenje odluke, Odjel će zatražiti od predlagatelja da prijavu dopuni u primjerenom roku.
 
Donošenje Odluke o rezultatima natječaja
 
VIII.
            Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec će na temelju pristiglih prijava sastaviti listu kandidata te je predati općinskom načelniku.
            Općinski načelnik će po dobivenoj listi kandidata donijeti konačnu odluku o nagrađivanju učenika i mentora kao i načinu i vrsti dodjele nagrade.
 
Završne odredbe
 
IX.
            Svi ostali uvjeti za dodjelu nagrade za zapažene rezultate definirani su Pravilnikom.
            Ovaj Natječaj je izmijenjen sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama za zapažena postignuća učenika i njihovih mentora na natjecanjima, od 25. svibnja 2021. godine.
 
NAPOMENA: Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/3315 – 884 ili putem adrese elektroničke pošte: vlatko@brdovec.hr.
 
 

KLASA: 602-01/21-01/02
URBROJ: 238/03-03/11-21-2
Brdovec, 25.5.2021.

 
 
                                                           NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
                                                                      Alen Prelec, v.r.
Dokumenti:

 1. Natječaj

 2. Pravilnik

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena