Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
01.09.2021. u 12:09
Uređeno: 01.09.2021. u 12:13
Natječaj za dodjelu đačkih i studentskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2021./2022.

Općina Brdovec svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Brdovec i time pomaže njihovom kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju standarda.

1. Pravo natjecanja imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem na području općine Brdovec koji ne koriste drugu stipendiju.

 
2. Dodjeljuje se 10 učeničkih i 10 studentskih stipendija. Za prve godine školovanja u srednjoj školi, odnosno studiranja, dodijelit će se najviše po 2 stipendije. 
 
3.  Sukladno članku 13. Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente (Glasnik Općine Brdovec 10/19), učenici i studenti deficitarnih zanimanja ostvarit će dodatnih 20 bodova. 
 
Deficitarna zanimanja za učenike su: dimnjačar, krojač, zanimanja iz metalurške struke: strojobravar, alatničar, kovinotokar, ljevač, kemijski tehničar, strojarski tehničar, elektrotehničar te: stolar, tesar i krovopokrivač.
 
Deficitarna zanimanja za studente su ona iz područja kemije, kemijske tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnološke struke, medicinske biokemije, ekoinženjerstva i farmaceutske struke.                     
                                   
3. Visina stipendije za učenike je 400,00 kn, a za studente 800,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu, odnosno, s početkom od rujna (za učenike) i od listopada (za studente). 
 
4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja te bodovne liste prema postignutom uspjehu, socijalnim uvjetima obitelji i ostalom, a sve u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija za učenike i studente (čl. 8. – čl. 13.a. Pravilnika). 
 
5. Uz prijavu na natječaj (zamolbu) treba priložiti, (temeljem kriterija Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, koji je objavljen na web-stranici Općine Brdovec):
 
   - zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
     (obrazac na web stranici Općine), 
   - uvjerenje o prebivalištu (osobnu iskaznicu),
   - presliku svjedodžbe (za učenike) ili ispis ocjena (za studente)
     iz prethodne školske/akademske godine
,
   - potvrdu o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2021./2022.,
   - izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac na web stranici Općine),
   - izjavu o korištenju i obradi osobnih podataka (obrazac na web stranici Općine),
   - dokaz da je dijete samohranog roditelja, dijete bez roditelja
     ili dijete hrvatskog branitelja (ukoliko je primjenjivo), 
   - dokaz (rješenje) o primanju socijalne pomoći ili dječjeg doplatka
     (ukoliko je primjenjivo),   
   - potvrdu poslodavca o primanjima zaposlenih članova kućanstva
     u posljednja tri mjeseca, 
   - potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2020. godinu
     za sve članove zajedničkog kućanstva (bez obzira na dob),
   - potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o
     nezaposlenosti (ukoliko je primjenjivo),
   - izjavu kandidata da ne prima drugu stipendiju (obrazac na web stranici Općine).
 
6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama na adresu: OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, do 01.10.2021. O bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web-stranice Općine, www.brdovec.hr (upućuju se kandidati kako na istoj stranici ili osobno, dolaskom u tajništvo Općine, mogu dobiti OBRASCE ZAMOLBE za dodjelu stipendije).  
 
                                                                                     OPĆINA BRDOVEC
                                                                                      Općinski načelnik
                                                                                          Alen Prelec
Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena