Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
19.10.2021. u 14:28
Uređeno: 19.10.2021. u 14:29
PRIVREMENE BODOVNE LISTE STIPENDISTA OPĆINE BRDOVEC

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2021/2022. godinu 

 
UTVRĐENE PRIVREMENE BODOVNE LISTE STIPENDISTA OPĆINE BRDOVEC ZA 2021/2022. GODINU

  Utvrđene su privremene bodovne liste kandidata za učeničke i studentske stipendije za školsku, odnosno akademsku 2021./2022. godinu.

  Na privremene bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija može se uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana objave (zaključno 22.10.2021.) Prigovor rješava načelnik u slijedećih 7 dana, a Povjerenstvo  za dodjelu stipendija nakon toga utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik.

  Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) objavljeni su isključivo podaci: ime i prezime kandidata, godina školovanja te ukupan broj bodova.
  Ukupan izračun bodova pojedinog kandidata utvrđen je sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija za učenike i studente (Glasnik Općine Brdovec 10/19) te predanoj dokumentaciji.                
  Uvid u izračun moguće je izvršiti u prostorijama Općine Brdovec u propisanom roku za prigovor i isključivo u predanu osobnu dokumentaciju kandidata.
 
Brdovec, 19.10.2021.                                                            OPĆINA BRDOVEC
 
Dokumenti:

 

1. Privremena bodovna lista - STUDENTI

2. Privremena bodovna lista - UČENICI

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena