Loading...
Tražilica

 

 

 


Obavijesti
24.11.2021. u 12:42
OBAVIJEST ZA KORISNIKE NOVIH PLAVIH KANTI ZA PAPIR
Temeljem Javnog poziva za iskaza interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada objavljenog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Brdovec dobila je sufinanciranje za 2.310 kanti za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, sukladno izračunu Fonda o maksimalno mogućem broju kanti za sufinanciranje. Namjera je Općine Brdovec svim kućanstvima omogućiti nove kante, pa će se tijekom 2022. godine nabaviti oko 1.400 kanti kako bi istima bili opskrbljeni svi objekti. Bez obzira na način financiranja, nove kante bit će besplatne za sve korisnike s područja općine Brdovec. 

 

Kante dobivene putem Javnog poziva počele su se dijeliti korisnicima na području naše općine tako da se s podjelom krenulo od ulaska u općinu iz pravca Zaprešića, dakle kroz naselja Brdovec, Javorje, Zdenci Brdovečki, Prudnice i Prigorje Brdovečko. Kante dijele predstavnici „Komunalnog gospodarstva Brdovec“ d.o.o. te „Zaprešić“ d.o.o., a odmah po nabavi ostalih 1.400 kanti, iste će biti podijeljene i po preostalim naseljima, kako je prethodno navedeno u drugoj polovici 2022. godine.

Korištenje novih plavih kanti bit će identično korištenju dosadašnjih kanti za papir. Korisnici koji ih dobiju sada će koristiti novu, plavu kantu kao svoj primarni spremnik za otpadni papir, te će komunalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o. u dane određene za prikupljanje papira (dostupne na poveznici: https://komunalno.vio-zapresic.hr/raspored-odvoza-otpada/) prikupljati te kante.

Korisnici se upućuju da dosadašnje zelene kante za papir koriste kao dodatan spremnik za reciklabilni otpad ako se za to nekad ukaže potreba te da taj otpad odlože na reciklažnom dvorištu. Komunalno poduzeće Zaprešić odvozit će isključivo otpad iz novih plavih kanti za papir na područjima gdje su one podijeljene.

Korisnici na području naselja Drenje Brdovečko, Laduč, Šenkovec, Ključ Brdovečki, Harmica i Vukovo Selo zasad ne mijenjaju ništa u načinu odvajanja otpada, a plave kante će početi koristiti tek po njihovom dobivanju. Na taj će način cjelokupno područje općine biti pokriveno novim kantama za papir.

Čuvajmo naš okoliš kako za nas, a tako i za sve naše buduće generacije!

 

Urednik

 

 

 

 

 

 

 

 


GALERIJE

BRDOVEC U SLICI

STAMBENA ZONA JANUŠEVEC

CVIJET BRDOVCA


Adresa i važni podaci

OPĆINA BRDOVEC

Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10291 Prigorje Brdovečko

Tel: 01/3310-350

e-mail: brdovec@brdovec.hr

Faks: 01/3310-322

MB: 2663546

OIB: 14722979018


Prognoza
Izvor: DHMZ
Važni linkovi
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena