Loading...
Tražilica
Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. i dostavljenih izjava iz čl. 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), javni naručitelj Općina Brdovec objavljuje

P O P I S
 
gospodarskih subjekata s kojima je javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
 

• AUTO PROFI d.o.o. iz Zagreba, Ivanićgradska 53PLAN NABAVE: 2021.

 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2021.


PLAN NABAVE: 2020.


 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2020.   


PLAN NABAVE: 2019.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2019. 


 PLAN NABAVE: 2018.


 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2018. 


 PLAN NABAVE: 2017.


 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2017. 


PLAN NABAVE: 2016.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2016.


 PLAN NABAVE: 2015.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.


 PLAN NABAVE: 2014.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2014.


PLAN NABAVE: 2013.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2013.


 PLAN NABAVE: 2012.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012.


 


Prethodna savjetovanja
Javna nabava 2021.
Jednostavna nabava 2021.
Javna nabava 2020.
Jednostavna nabava 2020.
Javna nabava 2019.
Jednostavna nabava 2019.
Javna nabava 2018.
Jednostavna nabava 2018.
Javna nabava 2017.
Jednostavna nabava 2017.
Javna nabava 2016.
Bagatelna nabava 2016
Javna nabava 2015.
Bagatelna nabava 2015
Javna nabava 2014.
Javna nabava 2013.
Javna nabava 2012.
Javna nabava i natječaji
 
Predmet nabave su radovi na izgradnji, održavanju i uređenju nogostupa i kanala oborinske odvodnje na području Općine Brdovec, u svemu prema dokumentaciji i troškovniku.

Oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave – CPV : 45233161- radovi na izgradnji pješačke staze. Evidencijski broj nabave: E-MV: 05/12.

 

PREUZMITE:

 

Predmet nabave su radovi na održavanju nogostupa i kanala oborinske odvodnje uz cestu D 225 na području Općine Brdovec. Interna oznaka postupka je: E-MV: 05/2011.

Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) predmeta nabave je: 45233161-5. CPV opis predmeta nabave: Radovi na pješačkim stazama.

 

Natječaj možete preuzeti ovdje:

1. DOKUMENTACIJA

 

 


 

 

Predmet nabave su radovi na adaptaciji zgrade Stare škole u Šenkovcu (primarno se radi o radovima na adaptaciji pročelja i izrade i adaptacije stolarije postojećeg objekta i ostalim radovima neposredno vezanim za adaptaciju pročelja sukladno priloženom troškovniku).

Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 45262700, - Radovi na adaptaciji zgrada. Interna oznaka postupka javne nabave: E-MV: 04/2011.

 

Natječaj možete preuzeti ovdje:

 

 

 


 

Predmet nabave je mješavina kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brdovec, a prema Programu uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brdovec za 2011.g.

E-MV: 03/2011.
(REF. BROJ CPV-a: 14212000-0 - kamene granule, odlomci i prah, obluci, šljunak, lomljeni i drobljeni kamen, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
 
 

 
Predmet nabave su dodatni radovi na adaptaciji krovišta zgrade Stare škole u Šenkovcu.

Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
45262700
-Radovi na adaptaciji zgrada.

Interna oznaka postupka javne nabave:
E-MV:01/2011.

 


 

Predmet nabave je operativni leasing za nabavu najma novog građevinskog stroja, s priključkom.

Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
29523000-1,- građevinski strojevi.

Interna oznaka postupka javne nabave:
E-VV: 2/2011.

 


 
Predmet nabave su izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Brdovec:
 
1.        Brdovec A-010,
2.        Javorje A-060,
3.        Zdenci Brdovečki A-070,
4.        Prudnice A-080,
5.        Drenje Brdovečko A-090,
6.        Ključ Brdovečki A-0100.
 
Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
(REF. BROJ CPV-a: 45231000, Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova
 


Predmet nabave su radovi na adaptaciji krovišta zgrade Stare škole u Šenkovcu. Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
E-MV: 08/2010.
(REF. BROJ CPV-a: 45262700, Radovi na adaptaciji zgrada

 


Predmet nabave su radovi na adaptaciji zgrade – izvođenje radova - Ispostava Zaprešić - adaptacija zgrade – Općina Brdovec - ambulanta Brdovec Doma zdravlja Zagrebačke županije (radovi na adaptaciji postojećeg objekta ambulante u Brdovcu, u korist stvaranja uvjeta za otvaranje pedijatrijske ambulante).
 

 
Predmet nabave je dobava traktora s pojedinim priključcima putem operativnog leasinga na rok od 5 godina.
 

 
Predmet nabave je nabava kamenog materijala za održavanje makadamskih cesta na području općine Brdovec izvršiti će se u količinama iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010 godinu i troškovniku.
 
 

 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA:
-Održavanje nerazvrstanih cesta:
-Održavanje makadamskih cesta 
 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta: zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje) - zimska služba 

Obavijesti

19.09.2011. u 15:11

Uslugu komunalne djelatnosti „dimnjačarski poslovi“ prema dosadašnjem Ugovoru o koncesiji obavljao je dimnjačar FILIP MARKOTIĆ. Zbog proteka roka na koji je dana koncesija dimnjačarskom obrtu potrebno je pokrenuti novi postupak, te je slijedom navedenog u Narodnim novinama objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije za „dimnjačarske poslove“ na području Općine Brdovec sukladno Zakonu o koncesijama (NN 125/08) (LINK), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. (pročišćeni tekst), 82/04. 110/04., 38/09. i 79/09.), Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 7/10), te Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 1/10).

 

Urednik
[ Više... ]

12.09.2011. u 11:04
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 49/11) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Urednik
[ Više... ]

30.03.2011. u 13:46
Uređeno: 30.03.2011. u 14:22

 

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA

 

Urednik
[ Više... ]

30.03.2011. u 13:43
Uređeno: 30.03.2011. u 14:22

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Urednik
[ Više... ]


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena