Loading...
Tražilica
Nabava 2010. - 2012.

Predmet nabave su radovi na održavanju nogostupa i kanala oborinske odvodnje uz cestu D 225 na području Općine Brdovec. Interna oznaka postupka je: E-MV: 05/2011.

Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)predmeta nabave je: 45233161-5. CPV opis predmeta nabave: Radovi na pješačkim stazama.
 
Natječaj možete preuzeti ovdje:
 
 

 
 
Predmet nabave su radovi na adaptaciji zgrade Stare škole u Šenkovcu (primarno se radi o radovima na adaptaciji pročelja i izrade i adaptacije stolarije postojećeg objekta i ostalim radovima neposredno vezanim za adaptaciju pročelja sukladno priloženom troškovniku).
Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 45262700, - Radovi na adaptaciji zgrada. Interna oznaka postupka javne nabave: E-MV: 04/2011.
 
 
 
 

 
Predmet nabave je mješavina kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brdovec, a prema Programu uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brdovec za 2011.g.
E-MV: 03/2011.
(REF. BROJ CPV-a: 14212000-0 - kamene granule, odlomci i prah, obluci, šljunak, lomljeni i drobljeni kamen, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
 
 

 
Predmet nabave su dodatni radovi na adaptaciji krovišta zgrade Stare škole u Šenkovcu.
 

 
Predmet nabave je operativni leasing za nabavu najma novog građevinskog stroja, s priključkom.
 

 
Predmet nabave su izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Brdovec:
 
1.        Brdovec A-010,
2.        Javorje A-060,
3.        Zdenci Brdovečki A-070,
4.        Prudnice A-080,
5.        Drenje Brdovečko A-090,
6.        Ključ Brdovečki A-0100.
 
Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
(REF. BROJ CPV-a: 45231000, Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova
 


Predmet nabave su radovi na adaptaciji krovišta zgrade Stare škole u Šenkovcu. Referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
E-MV: 08/2010.
(REF. BROJ CPV-a: 45262700, Radovi na adaptaciji zgrada

 


Predmet nabave su radovi na adaptaciji zgrade – izvođenje radova - Ispostava Zaprešić - adaptacija zgrade – Općina Brdovec - ambulanta Brdovec Doma zdravlja Zagrebačke županije (radovi na adaptaciji postojećeg objekta ambulante u Brdovcu, u korist stvaranja uvjeta za otvaranje pedijatrijske ambulante).
 

 
Predmet nabave je dobava traktora s pojedinim priključcima putem operativnog leasinga na rok od 5 godina.
 

 
Predmet nabave je nabava kamenog materijala za održavanje makadamskih cesta na području općine Brdovec izvršiti će se u količinama iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010 godinu i troškovniku.
 
 

 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA:
-Održavanje nerazvrstanih cesta:
-Održavanje makadamskih cesta 
 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec br.1/10), načelnik općine Brdovec objavljuje Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta: zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje) - zimska služba 
 

 


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena