Loading...
Tražilica
Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. i dostavljenih izjava iz čl. 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), javni naručitelj Općina Brdovec objavljuje

P O P I S
 
gospodarskih subjekata s kojima je javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
 

• AUTO PROFI d.o.o. iz Zagreba, Ivanićgradska 53PLAN NABAVE: 2020.  


PLAN NABAVE: 2019.


PLAN NABAVE: 2018. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2017. 


PLAN NABAVE: 2016.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2016.


 PLAN NABAVE: 2015.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.


 PLAN NABAVE: 2014.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2014.


PLAN NABAVE: 2013.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2013.


 PLAN NABAVE: 2012.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012.


 


Prethodna savjetovanja
Javna nabava 2020.
Javna nabava 2019.
Jednostavna nabava 2019.
Javna nabava 2018.
Jednostavna nabava 2018.
Javna nabava 2017.
Jednostavna nabava 2017.
Javna nabava 2016.
Bagatelna nabava 2016
Javna nabava 2015.
Bagatelna nabava 2015
Javna nabava 2014.
Javna nabava 2013.
Javna nabava 2012.
Obavijesti
19.09.2011. u 15:11
Obavijest o namjeri davanja koncesije za „dimnjačarske poslove“ na području Općine Brdovec

Uslugu komunalne djelatnosti „dimnjačarski poslovi“ prema dosadašnjem Ugovoru o koncesiji obavljao je dimnjačar FILIP MARKOTIĆ. Zbog proteka roka na koji je dana koncesija dimnjačarskom obrtu potrebno je pokrenuti novi postupak, te je slijedom navedenog u Narodnim novinama objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije za „dimnjačarske poslove“ na području Općine Brdovec sukladno Zakonu o koncesijama (NN 125/08) (LINK), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. (pročišćeni tekst), 82/04. 110/04., 38/09. i 79/09.), Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 7/10), te Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 1/10).

 

Odredbom navedenih zakona utvrđeno je da koncesiju dodjeljuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na temelju provedenog postupka. Elementi za odabir ponuditelja su navedeni u Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 1/10), kao i trajanje koncesije koje može trajati najduže 5 godina, a naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena