Loading...
Tražilica
Obavijesti
17.09.2021. u 12:38
Uređeno: 17.09.2021. u 12:40

 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI REFERENT – KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Urednik
[ Više... ]

13.09.2021. u 15:02
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU...

 OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 
Općina Brdovec je temeljem čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) poništila javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Stručni suradnik – komunalno-prometni redar, objavljen u Narodnim novinama br. 96/21.
 
 
OPĆINA BRDOVEC
Urednik

01.09.2021. u 12:27

 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Urednik
[ Više... ]

18.01.2021. u 15:37
Uređeno: 18.01.2021. u 15:45

Općinski načelnik Općine Brdovec donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE BRDOVEC

Urednik
[ Više... ]

15.01.2021. u 11:05
Uređeno: 15.01.2021. u 11:05

 Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2021. godini.

Urednik
[ Više... ]

22.10.2020. u 09:53

Načelnik Općine Brdovec raspisuje sljedeći

 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
 
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
45,55 m2
Brdovec, ulica Pavla Beluhana – sjeverni dio k.č. 647/2 k.o. Brdovec
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
Urednik
[ Više... ]

30.09.2020. u 15:50
Uređeno: 11.11.2020. u 16:06
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brdovec od 15.9.2020.  (KLASA: 021-05/20-10/07-29, URBROJ: 238/03-03/06-20-9), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 29. sjednici donosi
 
JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brdovec
Urednik
[ Više... ]

03.04.2020. u 09:31
Uređeno: 03.04.2020. u 09:35

 Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 54 . Privremenog Statuta Dječjeg vrtića Videk, Brdovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Videk, Brdovec na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine raspisuje

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Videk, Brdovec

Urednik
[ Više... ]

02.01.2020. u 14:58
Uređeno: 07.01.2020. u 17:32

(1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2020. godini.

Urednik
[ Više... ]

03.12.2019. u 09:43

 Temeljem članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18 i 98/19), članka 30. Statuta Muzeja Brdovec i Odluke Općinskog vijeća Općina Brdovec KLASA: 021-05/19-10/07-20, URBROJ: 238/03-03/07-19-3 od 14.11.2019., Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za ravnatelja Muzeja raspisuje slijedeći


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec

Urednik
[ Više... ]

21.11.2019. u 13:25
Uređeno: 22.11.2019. u 08:50

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje:


NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

 

Urednik
[ Više... ]

05.09.2019. u 12:28
Uređeno: 24.09.2019. u 08:39

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I BAZE PODATAKA

(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Urednik
[ Više... ]

29.01.2019. u 07:42

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje:
 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice
„Savsko-sutlanska dolina i brigi“

Urednik
[ Više... ]

03.01.2019. u 08:46
Uređeno: 09.01.2019. u 12:12

(1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2019. godini.

Urednik
[ Više... ]

13.07.2018. u 11:16
Uređeno: 06.08.2018. u 09:46

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 

Urednik
[ Više... ]

12.04.2018. u 10:49
Uređeno: 12.04.2018. u 10:52

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/11, 2/16), općinski načelnik 12.4.2018. raspisuje:

POZIVNI NATJEČAJ
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec
Urednik
[ Više... ]

29.03.2018. u 13:04
Uređeno: 20.06.2018. u 11:17
Javni natječaj za radno mjesto

Na temelju čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11; dalje u tekstu: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove na radno mjesto: NAMJEŠTENIK – SPREMAČ-DOMAR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Urednik
[ Više... ]

09.01.2018. u 10:44
Uređeno: 10.01.2018. u 15:45

 (1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2018. godini.

Urednik
[ Više... ]

08.01.2018. u 12:25
Uređeno: 20.06.2018. u 11:19
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Urednik
[ Više... ]

03.01.2018. u 15:51
Uređeno: 20.06.2018. u 11:22
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 Temeljem odredbe članka 11. i 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC d.o.o., OIB: 30797298420, Trg doktora Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, vezano za ukazanu potrebu za popunom radnog mjesta, Uprava – direktor, uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva, dana 02. siječnja 2018. raspisuje;

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 
Voditelj financija, računovodstva i administracije - neodređeno vrijeme 1 izvršitelj, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Urednik
[ Više... ]

04.10.2017. u 12:00

Poginuli hrvatski branitelji naše općine:

Marijo Mateček, Željko Žagmeister, Ivan Krčelić, Zdravko Lozančić, Zdravko Štos, Emin Sulejmanagić, Marijan Kelhar, Zoran Rajter, Željko Vrabec i Željko Blažević.

Sjećamo ih se svakom općinskom prigodom i dugujemo vječnu zahvalnost, uz ponos što su bili naši mještani.
Urednik
[ Više... ]

05.06.2017. u 12:36

Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice  „Savsko-sutlanska dolina i brigi“

 
Urednik
[ Više... ]

20.01.2017. u 10:00
Uređeno: 23.01.2017. u 08:51

Općinski načelnik Općine Brdovec donosi

                                                                              
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE BRDOVEC
 
1. Predmet natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
Urednik
[ Više... ]

20.01.2017. u 09:27
Načelnik Općine Brdovec objavljuje
 
Javni natječaj za financiranje javnih potreba
za 2017. godinu
 
(1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2017. godini. 
 
Urednik
[ Više... ]

17.11.2016. u 13:06
Uređeno: 15.12.2016. u 12:53
 NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

 Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 

Urednik
[ Više... ]

28.09.2016. u 08:47

 Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNI REDAR
(I izvršitelj – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Urednik
[ Više... ]

01.09.2016. u 12:00
Uređeno: 06.07.2018. u 13:13
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), te članka 4. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16), općinski načelnik Općine Brdovec raspisuje 05.09.2016.:
 
J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I JAVNIH POVRŠINA 

Urednik
[ Više... ]

13.04.2016. u 15:38
Uređeno: 13.04.2016. u 15:48

 Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/11) i čl. 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec od 31.3.2016.,  općinski načelnik raspisuje:

 
POZIVNI NATJEČAJ radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec
 
Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu javnih priznanja:
            1. Nagrada Općine Brdovec za životno djelo,
            2. Nagrada Općine Brdovec,
            3. Zahvalnica Općine Brdovec,
 
sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Brdovec i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec.
Urednik
[ Više... ]

11.04.2016. u 13:23
Uređeno: 13.04.2016. u 14:41
 Stručno osposobljavanje za rad bez...

 Općina Brdovec je 07.4.2016. godine objavila oglas za prijem tri polaznika programa stručnog osposobljavanja za rad na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji su otvoreni do 20.4.2016. godine. Poveznice na navedene oglase, nalaze se u nastavku:

1. Burza rada (link1)

2. Burza rada (link2)

 

Urednik

14.03.2016. u 14:00
Uređeno: 29.03.2016. u 17:48

 Na temelju čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11; dalje u tekstu: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove na radno mjesto: VOZAČ-STROJAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Urednik
[ Više... ]

14.03.2016. u 12:20
Uređeno: 24.03.2016. u 11:50

 Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA (2 izvršitelja – m/ž) uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Urednik
[ Više... ]

07.03.2016. u 14:29
Uređeno: 07.03.2016. u 14:30
OGLAS ZA PRODAJU VOZILA

PREDMET PRODAJE:

Osobni automobil marke PEUGEOT 106 XR 1,1 E
 

 

Urednik

19.10.2015. u 14:52

 Načelnik Općine Brdovec 15.10.2015. godine donosi

 
ODLUKU o objavi javnog natječaja ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC
Urednik
[ Više... ]

01.10.2015. u 09:19
Uređeno: 06.10.2015. u 16:52
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP...

 

Općinski načelnik Općine Brdovec objavljuje raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup dijela javne površine u Šenkovcu u ulici Ivana Vrapca (k.č. 4092 k.o. Laduč).

 

 

 


Dokumentacija:

          1. Natječaj

          2. Skica

 

Urednik
[ Više... ]

15.07.2015. u 12:14
Natječaj za izbor i imenovanje...

 Temeljem članka 27. Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09), članka 30. Statuta Muzeja Brdovec i Odluke Općinskog vijeće Općina Brdovec Klasa: 021-05/15-10/05, Urbroj: 238/03-03/07-15-2 od 9.6.2015., Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za ravnatelja Muzeja raspisuje slijedeći;

 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Brdovec
Urednik
[ Više... ]

16.04.2015. u 13:24

PREDMET PRODAJE:

Osobni automobil marke OPEL CORSA 1.5 D

vidi OGLAS:

Urednik

16.04.2015. u 09:05
Uređeno: 16.04.2015. u 09:16

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta, za vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Dokumentacija:  1. ODLUKA

                         2. UPUTE
                         3. TROŠKOVNIK

 

Urednik

20.03.2015. u 10:34
Stručno osposobljavanje za rad bez...

Općina Brdovec je 19.3.2015. objavila oglas za prijem tri polaznika programa stručnog osposobljavanja za rad na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji su otvoreni do 27.3.2015. godine. Poveznice na navedene oglase, nalaze se u nastavku:   (link 1) (link 2)

Urednik

12.03.2015. u 10:37
Uređeno: 27.03.2015. u 12:48
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje 

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
 
u Općinu Brdovec, Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove, na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA (2 izvršitelja – m/ž)
na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao
Urednik
[ Više... ]

21.10.2014. u 09:34
JAVNI NATJEČAJ ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE...

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

 

Dokumentacija:  1. ODLUKA
                         2. UPUTE
Urednik

24.09.2014. u 10:02

Održavanje nerazvrstanih makadamskih cesta, za vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Dokumentacija:  1. ODLUKA

                          2. UPUTE

Urednik

30.07.2014. u 13:02
Uređeno: 30.07.2014. u 13:41

OPĆINA BRDOVEC U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 
Raspisala je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Brdovec“. Natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pogledati na ovom LINKU.
Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Brdovec, kao i na slijedećim kontaktima: urbanizam@brdovec.hr, 01/3315888, 099/2202891.
 
Brdovec, 30.7.2014.
                                                                  Načelnik Općine Brdovec
                                                                            Alen Prelec
Urednik
[ Više... ]

14.03.2014. u 09:00
Uređeno: 17.03.2014. u 12:45

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11), članka 8. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brdovec(Glasnik Općine Brdovec 04/11), i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), načelnik Općine Brdovec raspisuje sljedeći

 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Urednik
[ Više... ]

10.05.2013. u 08:46

PREDMET: Obavijest o testiranju kandidata prijavljenog na natječaj za prijam u službu na radno mjesto - viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo

 

Urednik
[ Više... ]

30.04.2013. u 13:36
Uređeno: 30.04.2013. u 13:41

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu službenika u Upravni odjel za financije, na radno mjesto:
 

– viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Urednik
[ Više... ]

10.04.2013. u 13:29
Uređeno: 10.04.2013. u 13:32

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13) i čl. 4. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (Glasnik Općine Brdovec br. 04/11, dalje u tekstu: Odluka), Načelnik Općine Brdovec objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

Urednik
[ Više... ]

19.04.2012. u 14:03
Uređeno: 03.05.2012. u 13:08
OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU

Na temelju članka 29., a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za financije Općine Brdovec raspisuje

 
O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
 
u Općinu Brdovec, Upravni odjel za financije, na radno mjesto viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Urednik
[ Više... ]

24.11.2011. u 12:28
Uređeno: 02.12.2011. u 13:24

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove na radno mjesto:
 

– NAMJEŠTENIK - VOZAČ - STROJAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Urednik
[ Više... ]

24.10.2011. u 14:56
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09) Načelnik Općine Brdovec objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 

Urednik
[ Više... ]

29.09.2011. u 12:55

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu službenika u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove,  na radno mjesto:
 
– viši referent za upravne poslove - specijalist za javnu nabavu – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

 

Urednik
[ Više... ]

21.09.2011. u 08:14
Uređeno: 21.09.2011. u 08:16
POZIV za dostavljanje programa javnih...

 

Poštovani,
Općina Brdovec je objavila Poziv za dostavljanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brdovec za 2012. godinu. Poziv je objavljen na internet stranicama Općine Brdovec, a isti Vam također dostavljamo u privitku ovog dopisa. Želimo istaknuti da je ovo novost u odnosu na ranija planiranja sredstava za javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Brdovec. Naime, do sada su udruge građana dostavljale Planove potreba i na taj način se uvrštavale u Proračun, a sada se trebate javiti na javni poziv i obrazložiti svoje programe kako bi bili uvršteni u Proračun.
Molimo Vas da Vaše zahtjeve dostavite Upravnom odjelu za financije Općine Brdovec do 15. listopada 2011.g.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Općini Brdovec, Upravni odjel za financije, Trg dr. Franje Tuđmana 1, telefon 3315-885 ili 3315-886.
 
S poštovanjem,
 
PROČELNICA
Maja Coner, str.spec.oecc.
bacc.adm.publ.
 
DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE:

 

Urednik

08.09.2011. u 09:02
Uređeno: 09.09.2011. u 11:32

Općina Brdovec svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Brdovec i time pomaže njihovom kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju standarda. Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, načelnik je donio Odluku o raspisivanju natječaja. U natječaju su propisani uvjeti i potrebna dokumentacija koju treba priložiti zahtjevu za dodjelu stipendija. Zahtjevi se primaju do 30.9.2011. Nadležno povjerenstvo će obraditi prispjele zahtjeve, te izraditi prijedlog bodovne liste. Nakon propisanog roka za žalbe, odluku o prihvaćanju bodovne liste donosi Načelnik.    

Urednik
[ Više... ]

25.05.2011. u 15:11

U srijedu, 25.5.2011. u Večernjem listu objavljen je natječaj za zakup poslovnih prostora u društvenim domovima Brdovec, Vukovo Selo i Zdenci. Od navedenog datuma objave teče rok za dostavu ponuda.

Urednik
[ Više... ]

18.05.2011. u 14:35
Natječaj za dodjelu javnih priznanja...

Zagrebačka županija je u Večernjem listu i Jutarnjem listu 24.3.2011. objavila natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.

Tekst natječaja možete pogledati na ovom linku: Natječaj

Urednik

13.05.2011. u 13:55
RASPISAN NATJEČAJ ZA LITERARNE,...

 

"KAJ I KAK SU DILALI NAŠI STARI"
Osnovnim školama: "Ivan Perkovac", "Ivana Brlić Mažuranić" i "Pavao Belas", te Dječjem vrtiću "Maslačak" upućen je poziv Općine Brdovec - Povjerenstva za kulturu za sudjelovanje na 10. tradicionalnoj jubilarnoj smotri dječjih literarnih, novinarskih i likovnih radova na temu:
 
" KAJ I KAK SU DILALI NAŠI STARI!".
Pozivaju se djeca da svojim rečenicama, stihovima i likovnim tehnikama zabiježe  predmete i prizvode, te način njihove izrade, kao i trenutke, emocije i uspomene koje su se probudile u njima kada su se susretali s tim stvarima i osobama koje su ih izrađivale. Rok za dostavu radova je 29.10.2011., nakon čega će biti upriličena izložba i predstavljanje najuspješnih uradaka, te objava i izdavanje jubilarnog, desetog Zbornika uradaka.
 
link: natječaj

 

Urednik

08.04.2011. u 12:28
Uređeno: 08.04.2011. u 12:29

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), Općina Brdovec raspisuje

 
OGLAS
    za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove:
 
Za zanimanje:

– NAMJEŠTENIK U VLASTITOM POGONU - VOZAČ – STROJAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

DOKUMENT OGLASA MOŽETE SKINUTI OVDJE.
 
Urednik
[ Više... ]

31.03.2011. u 13:29

Prijedlog posebnosti treba izražavati kulturno-povijesnu, prirodnu, zemljopisnu, graditeljsku i materijalnu baštinu općine Brdovec s opisom idejnog rješenja. Za prijedloge posebnosti ne mogu se koristiti već korištene prepoznatljivosti od strane drugih mjesta.

Urednik
[ Više... ]

24.09.2010. u 08:16
Uređeno: 24.09.2010. u 08:17

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), Općina Brdovec raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove:
 
Za zanimanje:
 
– NAMJEŠTENIK U VLASTITOM POGONU- VOZAČ - STROJAR.– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 5
 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
 
DOKUMENT OGLASA MOŽETE SKINUTI OVDJE.
 
Urednik


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena