Loading...
Tražilica
Obavijesti
31.03.2011. u 13:29
Javni poziv za odabir kvalitetnih i prepoznatljivih kulturnih, tradicijskih,  okolišnih, graditeljskih, gurmanskih ili drugih posebnosti  općine Brdovec

Prijedlog posebnosti treba izražavati kulturno-povijesnu, prirodnu, zemljopisnu, graditeljsku i materijalnu baštinu općine Brdovec s opisom idejnog rješenja. Za prijedloge posebnosti ne mogu se koristiti već korištene prepoznatljivosti od strane drugih mjesta.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

 
 
Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, uz naznaku: „POSEBNOST OPĆINE BRDOVEC“
 

           Prijedloge će ocijenit Povjerenstvo za kulturu. Ukoliko će kvaliteta pristiglih prijedloga biti zadovoljavajuća, Povjerenstvo će donijeti odluku o prvom, drugom i trećem mjestu. Posebnost općine Brdovec koristit će se u svrhu turističke i gospodarske promocije općine Brdovec.
           Ako Povjerenstvo ocijeni da niti jedan od prispjelih prijedloga ne udovoljava zahtjevima natječaja, isto zadržava pravo da ne izabere niti jedno rješenje.

I. UVJETI NATJEČAJA

Poziv je opći i javni, a pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i sve fizičke osobe hrvatskog državljanstva.

II. KRITERIJI SUDJELOVANJA:

a) Posebnostima se smatraju materijalne i duhovne izvedbe vezane uz kulturno– povijesni, tradicijski, gurmanskiili suvremeni predložak područja općine Brdovec.
b) Izvedbe koje obilježavaju prirodni ili graditeljski okoliš općine Brdovec.
c) Različitost izvedbi prema vrstama (temama), materijalima i veličinama.
d) Moguća povezanost različitih izvedbi u cjelinu.
e) Izvedba može biti izvornog ili stiliziranog oblika.
f) Izvedba može imati funkcionalnu i/ili dekorativnu namjenu.
g) Svaka izvedba (funkcionalna ili dekorativna) mora udovoljavati kriterijima estetičnosti, kompletnosti, kvalitete izrade i skladnosti.
h) Svaka izvedba, uz naziv, treba sadržavati kratko obrazloženje i nacrt ako je takvog karaktera.
i) Prijedlog za Posebnost može biti i bilo kakva ideja koja bi na bilo koji način općinu Brdovec deklarirala kao jedinstvenu u bilo kojem pogledu.
 
 
III.NAGRADE
Odabiru se 3 najuspješnija prijedloga posebnosti. Novčana nagrada iznosi: 3000,00 kn. za prvo mjesto, 2000,00 kn za drugo mjesto i 1000,00 kn za treće mjesto, uz napomenu da nagrađeni dopuštaju korištenje istih Općini.
Načelnik će nagrađenim posebnostima, dodijeliti “markicu”, s pripadajućim logom i oznakom: “Posebnost Općine Brdovec”.
 
IV. ROKOVI
Natječaj je otvoren do 1.rujna 2011. godine.
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena