Loading...
Tražilica
Obavijesti
08.09.2011. u 09:02
Uređeno: 09.09.2011. u 11:32
NATJEČAJ za dodjelu đačkih i studentskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2011/2012.

Općina Brdovec svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Brdovec i time pomaže njihovom kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju standarda. Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, načelnik je donio Odluku o raspisivanju natječaja. U natječaju su propisani uvjeti i potrebna dokumentacija koju treba priložiti zahtjevu za dodjelu stipendija. Zahtjevi se primaju do 30.9.2011. Nadležno povjerenstvo će obraditi prispjele zahtjeve, te izraditi prijedlog bodovne liste. Nakon propisanog roka za žalbe, odluku o prihvaćanju bodovne liste donosi Načelnik.    

Općina Brdovec raspisuje

 
N A T J E Č A J
za dodjelu đačkih i studentskih stipendija
za školsku, odnosno akademsku godinu 2011/2012.
 
 1. Pravo natjecanja imaju đaci srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području općine Brdovec koji ne koriste drugu stipendiju.
 
 2. Dodjeljuje se 10 đačkih i 10 studentskih stipendija. Za prve godine školovanja u srednjoj školi, odnosno studiranja, dodijelit će se najviše po 2 stipendije.
   Dvije đačke stipendije se, po bodovnoj listi (ukoliko ima kandidata), dodjeljuju za strukovne škole (deficitarna zanimanja): dimnjačar, krojač, strojobravar, kovinotokar, pekar, ličilac, zidar, tesar, krovopokrivač, ljevač, mesar, kuhar, električar ili vodoinstalater.
                       
 3. Visina stipendije za đake je 400,00 kn, a za studente 800,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju za školsku godinu - ukupno po 10 stipendija, s početkom od rujna (za đake) i od listopada (za studente).
 
 4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja, te bodovne liste prema postignutom uspjehu i socijalnim uvjetima obitelji. Uspjeh u školovanju nosi do 50% bodova, a socijalni uvjeti do 50%.
 
 5. Uz prijavu na natječaj (zamolbu) treba priložiti, (temeljem kriterija Pravilnika o dodjeli stipendija za učenike i studente, koji je objavljen na web-stranici Općine Brdovec),:
 - zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
   (obrazac na web stranici Općine),
 - domovnicu,
 - potvrdu o prebivalištu (osobnu iskaznicu),
 - presliku svjedodžbe ili indeksa iz prethodne školske godine,
 - potvrdu o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu
   2011/2012.,
 - izjavu o zajedničkom kućanstvu,
 - dokaz da je dijete samohranog roditelja, dijete bez roditelja ili
   dijete hrvatskog branitelja,
 - potvrdu poslodavca o primanjima zaposlenih članova kućanstva u
   posljednja tri mjeseca,
 - potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2010. godinu za sve
   članove zajedničkog kućanstva,
 - potvrda o imovnom stanju oba roditelja ili staratelja
   (Potvrdu izdaje Porezna uprava kojoj je potrebno prethodno
   donijeti IP obrazac poslodavca (zaposleni) za 2011 godinu,
 - potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o
   nezaposlenosti
,
 - izjavu kandidata da ne prima drugu stipendiju.
 
 6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama na adresu: OPĆINA BRDOVEC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom: NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, do 30.9.2011. O bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web-stranice Općine, www.brdovec.hr. (upućuju se kandidati kako na istoj stranici ili osobno, dolaskom u tajništvo Općine, mogu dobiti OBRAZAC ZAMOLBE za dodjelu stipendije).  
 
Brdovec, kolovoz 2011.
 
                                                                                                OPĆINA BRDOVEC
Načelnik
Alen Prelec,  v.r.
 
 
DOKUMENTACIJA:
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena