Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.01.2017. u 09:27
Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2017. godinu
Načelnik Općine Brdovec objavljuje
 
Javni natječaj za financiranje javnih potreba
za 2017. godinu
 
(1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2017. godini. 
 

 (2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

 
A)      financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju javnih potreba
B)      institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge
(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:
-          poticanju i promicanju sporta, osobito sporta djece i mladeži,
-          djelovanju sportskih udruga,
-          sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
-          mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javne potrebe zdravstvene zaštite kojima se osigurava i ostvaruje preventivno sprečavanje prenošenja zaraznih bolesti i poboljšanjem uvjeta zdravstvene zaštite na području općine
-          promicanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
-          poticanju i njegovanju tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno umjetničkog amaterizma, tehničke kulture i religijske baštine koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, promociji Općine Brdovec,
-          međunarodnoj kulturnoj suradnji
-          očuvanju tradicijske kulture Općine Brdovec i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma,
-          poticanju glazbenog stvaralaštva i scenskih umjetnosti, likovne umjetnosti, književne i nakladničke djelatnosti te razvoju urbane kulture i kulture mladih,
-          redovnoj djelatnosti Crvenog križa, pomoći osobama s posebnim potrebama, zaštiti i skrbi o starijim osobama, pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
-          zaštiti i očuvanju okoliša, a posebno poticanje ekološke osviještenosti, uključivanje građana u programe koji uključuju aktivnosti, zaštiti i očuvanju okoliša, promotivne aktivnosti i sl.
 
te poticanje ostalih programa, projekata i aktivnosti koji pridonose javnim potrebama Općine Brdovec, prema Programu javnih potreba Općine Brdovec za 2017. godinu (Glasnik Općine Brdovec br. 10/16).
 
(4) Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje udruga, kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području Općine Brdovec, a čija je djelatnost u području kulture od posebnog značaja za općinu.
 
(5) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.675.000,00 kuna.
 
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20 programa i projekata.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financiranje institucionalne podrške je od  15.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 institucionalne podrške.
 
(6) Rok za podnošenje prijava je 31 dan, a završava 20.2.2017. godine u 14:00 sati.
 
(7) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše tri prijave za financijsku podršku programu/projektu i najviše jednu prijavu za institucionalnu podršku, na razdoblje provedbe do 31.12.2017. godine. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog natječaja.
 
(8) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
 
(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Brdovec: www.brdovec.hr
 
Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:
Općina Brdovec
Trg Franje Tuđmana 1, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko
uz napomenu na omotnici:
 „NE OTVARATI - Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2017. godinu“
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 
 
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.
 
(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja@brdovec.hr i d.bukovinski@brdovec.hr i broj telefona 01/3310-350.
 
DATUM OBJAVE: 20.01.2017.
 
Dokumentacija:

 
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena