Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.01.2018. u 10:44
Uređeno: 10.01.2018. u 15:45
Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2018. godinu

 (1) Općina Brdovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili institucionalne podrške Općine Brdovec u 2018. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

 

A) financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju
    javnih potreba


B) institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge


(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje
     programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:
-    poticanju i promicanju sporta, osobito sporta djece i mladeži,
-    djelovanju sportskih udruga,
-    sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim
     sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja
     zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
-    mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javne potrebe
     zdravstvene zaštite kojima se osigurava i ostvaruje preventivno
     sprečavanje prenošenja zaraznih bolesti i poboljšanjem uvjeta
     zdravstvene zaštite na području općine
-    promicanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
-    poticanju i njegovanju tradicijske kulture, razvitka kulturno
     umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno
     umjetničkog amaterizma, tehničke kulture i religijske baštine koje
     će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, promociji
     Općine Brdovec,
-    međunarodnoj kulturnoj suradnji
-    očuvanju tradicijske kulture Općine Brdovec i razvoju kulturno-
     umjetničkog amaterizma,
-    poticanju glazbenog stvaralaštva i scenskih umjetnosti, likovne
     umjetnosti, književne i nakladničke djelatnosti te razvoju urbane
     kulture i kulture mladih,
-    redovnoj djelatnosti Crvenog križa, pomoći osobama s posebnim
     potrebama, zaštiti i skrbi o starijim osobama, pomoći braniteljima,
     obiteljima poginulih i nestalih, ostale pomoći obiteljima i
     kućanstvima
-    zaštiti i očuvanju okoliša, a posebno poticanje ekološke
     osviještenosti, uključivanje građana u programe koji uključuju
     aktivnosti, zaštiti i očuvanju okoliša, promotivne aktivnosti i sl.

te poticanje ostalih programa, projekata i aktivnosti koji pridonose javnim potrebama Općine Brdovec, prema Programu javnih potreba Općine Brdovec za 2018. godinu (Glasnik Općine Brdovec br. 13/17).

(4) Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje udruga, kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području Općine Brdovec, a čija je djelatnost u području kulture od posebnog značaja za općinu.

(5) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.767.000,00 kuna.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20 programa i projekata.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financiranje institucionalne podrške je od 15.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 institucionalne podrške.

(6) Rok za podnošenje prijava je 31 dan, a završava 9.2.2018. godine u 14:00 sati.

(7) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše tri prijave za financijsku podršku programu/projektu i najviše jednu prijavu za institucionalnu podršku, na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog natječaja.

(8) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Brdovec: www.brdovec.hr

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Brdovec
Trg Franje Tuđmana 1, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko
uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI - Javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2018. godinu“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja@brdovec.hr i d.bukovinski@brdovec.hr i broj telefona 01/3310-350.

DATUM OBJAVE: 9.1.2018.

 


1. Dokumentacija za prijavu

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena