Loading...
Tražilica
Obavijesti
01.09.2016. u 12:00
Uređeno: 06.07.2018. u 13:13
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I JAVNIH POVRŠINA
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), te članka 4. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16), općinski načelnik Općine Brdovec raspisuje 05.09.2016.:
 
J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I JAVNIH POVRŠINA 

 Predmet zakupa su poslovni prostori i javne površine kako slijedi:

Poslovnim prostorom na području općine Brdovec smatraju se prostori:
-          Dva prostora u prizemlju društvenog domu Laduč, Zagrebačka 47 (NAMJENA: prostori za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Dva prostora u društvenom domu Zdenci Brdovečki, Zdenačka 81 (NAMJENA: prostori za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Prostor u društvenom domu Vukovo Selo, Ribička 1 (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Prostor u društvenom domu Brdovec, Pavla Beluhana bb, (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Tri prostora (dva prizemna i podrumski prostor) u općinskoj zgradi u Brdovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 1, (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Dva prostora u društvenom domu Prudnice, Prudnička c. 2 (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti).
 
                Javne površine na području općine Brdovec koje se mogu dati u zakup su:
-          Prostor (javna površina) u Javorju, prostor na Trgu sv. Vida – kiosk, (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Prostor u Brdovcu (javna površina) – novo groblje – kiosk, (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene -trgovačke-uslužne- djelatnosti),
-          Prostor u Laduču (javna površina) – groblje – svjećomat, (NAMJENA: prostor za obavljanje trgovačke-uslužne djelatnosti),
-          Prostor u Prigorju (javna površina) – Zagrebačka – kiosk (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene- gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti),
-          Prostor u Šenkovcu (javna površina) – Ivana Vrapca – kiosk (NAMJENA: prostor za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske djelatnosti).
-           
Ponuditelji mogu podnijeti pismenu prijavu za sudjelovanje u natječaju za svaki predmet zakupa odvojeno.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
·          Pismene prijave za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati sve kako je regulirano Odlukom o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16) i predaju se u zatvorenim kuvertama s naznakom "ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR (navesti lokaciju poslovnog prostora) - NE OTVARATI", neposredno Općini Brdovec ili na adresu: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Prigorje Brdovečko, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Brdovec. Ponude će se otvarati dana 15.10.2016. u 9;00 sati na adresi Općine Brdovec.
·          Sve informacije o oglašenom poslovnom prostoru ili javnoj površini te dogovor radi razgleda istog, mogu se dobiti u poslovnim prostorima općinske uprave Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, kod gospodina Predraga Franješevića telefon 099/2202891 ili 01/3310-350.
·          Općina može u bili koje doba, izmijeniti ovaj natječaj ili ga kao takvog staviti u cijelosti van snage ukoliko postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do raspisivanja natječaja da su bile poznate prije i/ili postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do drugačijeg definiranja natječaja.
 
                                                                                                                                  Načelnik Općine Brdovec
Alen Prelec, v.r.
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena