Loading...
Tražilica
In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)
Naziv projekta: In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) (2017-HR-IA-0143)
 
Naziv korisnika: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
Naziv partnera: Grad Zabok, Grad Bjelovar, Općina Dubrava, Grad Karlovac, Zagrebački Holding d.o.o., Općina Marija Bistrica, Ministarstvo obrane, Općina Antunovac, Općina Vrsar, Ministarstvo unutarnjih poslova, Grad Opuzen, Grad Donji Miholjac, Općina Kršan, Grad Nova Gradiška, Općina Josipdol, Grad Varaždin, Općina Jelsa, Općina Pitomača, Grad Đurđevac, Ministarstvo financija, Općina Netretić, Grad Vukovar, Grad Pazin, Grad Otočac, Općina Velika Ludina, Ministarstvo financija - Carinska uprava, Općina Štitar, Grad Osijek, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Financijska agencija, Ministarstvo uprave, Općina Vladislavci, Općina Brdovec, Općina Medulin, Grad Rijeka, Grad Drniš, Grad Našice, Općina Križ, Grad Đakovo, Grad Ploče, Grad Buzet, Općina Matulji, Hrvatska matica iseljenika, Grad Korčula, Općina Starigrad, Grad Vrbovec, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Općina Sutivan, Grad Gospić, Ministarstvo kulture, Općina Kloštar Ivanić, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Brtonigla, Grad Požega, Grad Kastav, Grad Slatina, Grad Garešnica, Grad Makarska, Grad Ivanec, Grad Dugo Selo, Ministarstvo poljoprivrede, Grad Ludbreg, Ličko-senjska županija, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Općina Bedekovčina, Općina Ernestinovo, Grad Županja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Grad Dubrovnik, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Općina Smokvica, Općina Sveta Marija, Grad Sisak, Grad Zagreb, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  Grad Novska, Općina Stubičke Toplice, Ministarstvo financija - Porezna uprava.
 
Kratki opis projekta:
Osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu”.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“. Očekivani rezultati su: 67 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna; rješenja 55 projektnih partnera prilagođena za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirana s platformom „eRačun za državu”; provedeni treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika.
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.021.025,23 €
EU sufinanciranje projekta (75%): 765.769 €
Razdoblje provedbe projekta: 03.09.2018. - 03.09.2019.
 
Kontakt osoba: Branimir Gregurić, 01/3315-889, branimir@brdovec.hr
 


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena