Loading...
Tražilica
Reciklažno dvorište

 

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Brdovec (KK.06.3.1.03.0037)
 
Naziv korisnika: Općina Brdovec
 
Kratki opis projekta:
Integriranim projektom izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta planirano je dugoročno rješavanje problema zbrinjavanja otpada na području općine Brdovec izgradnjom nadziranog ograđenog prostora namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Ovim projektom planirano je rješavanje problematike obavljanja djelatnosti odvojenog prikupljanja otpada te podizanje svijesti kod građana o potrebi razvrstavanja otpada. Prema podacima iz 2016. godine, na području općine Brdovec prikupljeno je 2.048,98 tona otpada, od kojih je svega 383,18 tona (18,7%) prikupljeno odvojeno kao posebne kategorije otpada (papir, plastika, glomazni otpad, tekstil, staklo i otpadne gume), dok je ostalo prikupljeno kao miješani komunalni otpad. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta omogućuje povećanje odvojeno prikupljenih kategorija otpada, što će kroz nužne edukacijske mjere za lokalno stanovništvo doprinijeti smanjenju udjela miješanog komunalnog otpada na području općine.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Temeljem provedbe projekta, očekivano je prikupljanje 50 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu nakon prve godine poslovanja. Udio stanovništva od 90% obuhvaćen provedenim informativno-obrazovnim
aktivnostima na području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. U toku trajanja projekta provest će se četiri (4) informativno-obrazovne radionice za lokalno stanovništvo.
 
Ukupna vrijednost projekta: 2.257.272,53 kn
EU sufinanciranje projekta: 1.918.681,65 kn
Razdoblje provedbe projekta: 22.09.2017. – 13.03.2019.
 
Kontakt osoba: Branimir Gregurić, 01/3315-889, branimir@brdovec.hr
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
 

Repozitorij
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena