Loading...
Tražilica
Obavijesti
13.12.2017. u 12:28
Uređeno: 13.12.2017. u 12:30
29.11.2017. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA

 Na temelju članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), te članka 18. st. 2. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16), općinski načelnik Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Točka I.
Predmet natječaja su prostorije u prizemlju zgrade općinske uprave na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1 u Brdovcu, koje čine jednu uporabnu cjelinu a čija ukupna površina iznosi 74,44 m2.
 
Prostor se sastoji do slijedećih prostorija:
-          boravka (53,17 m2),
-          ureda (8,76 m2),
-          kuhinje (5,75 m2),
-          hodnika (1,64 m2) i
-          sanitarnog čvora (5,12 m2).
 
Točka II.
Prostor iz točke I. ovog natječaja je namijenjen radi provođenja programa i projekata Udruga od posebnog interesa za Općinu Brdovec (koje djeluju na području općine Brdovec) a koje su utvrđene Odlukom Općinskog vijeća.
Na natječaj se mogu javiti udruge od posebnog interesa za Općinu Brdovec koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
• Upisana je u odgovarajući matični registar,
• Svojim Statutom opredijeljena je za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s ustavom i zakonom,
• Ima uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (potrebno dokazati najkasnije u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora jer će se u suprotnom ugovor smatrati raskinutim),
• Da protiv Udruge nije pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi ne upravljaju njegovim poslovima, ili nije u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima, 
Točka III.
Između Općine i Udruge korisnika zaključiti će se ugovor o korištenju prostora na neodređeno vrijeme, na temelju odluke općinskog načelnika.
Korisnik prostora će biti u obvezi tekućeg održavanja prostora i plaćanja režijskih troškova prostora u korištenju, a što će se, kao i ostale obveze i prava Udruge i Općine, te način korištenja prostora, definirati Ugovorom.
Općina može raskinuti ugovor sukladno članku 24. uvodno navedene Odluke. 
Točka IV.
Zainteresirana udruga popunjava obrazac prijave na ovaj natječaj, te prilaže dokumentaciju koja je navedena u obrascu prijave.
Početni iznos naknade za korištenje prostora je 1,00 kuna/m2 prostora mjesečno.
Uz ispunjenje svih uvjeta iz točke II. ovog natječaja, biti će odabrana ona udruga koja je ponudila najviši mjesečni iznos zakupnine.
 
Točka V.
Ovaj natječaj je otvoren deset dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči mjesnog odbora.
U roku za predaju ponuda, prostor se može pogledati u radno vrijeme Općinske uprave.
 
Točka VI.
Pristigle prijavnice obrađivati će Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik.
Na prijedlog Povjerenstva, Odluku o dodjeli prostora donosi općinski načelnik. 
Točka VII.
Općina može u bili koje doba, do zaključenja ugovora, izmijeniti ovaj natječaj ili ga kao takvog staviti u cijelosti van snage ukoliko postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do raspisivanja natječaja da su bile poznate prije i/ili postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do drugačijeg definiranja natječaja.
 
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
 
Dokumenti:

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena