Loading...
Tražilica
Obavijesti
22.01.2018. u 15:48
Uređeno: 22.01.2018. u 15:57
JAVNI POZIV

političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2018. godini

 I.

    Političke stranke mogu privremeno i povremeno koristiti poslovne prostore iz točke III. ovog javnog poziva pod slijedećim uvjetima:
1. ako su dostavili pisani zahtjev za korištenje poslovnog prostora najkasnije 15 dana prije dana početka korištenja poslovnog prostora koji mora sadržavati najmanje:
a) naziv političke stranke/liste grupe birača koja podnosi zahtjev,
b) točan naziv, adresu i položaj u zgradi poslovnog prostora za kojeg se podnosi zahtjev,
c) točan datum i vremensko razdoblje za koje se traži poslovni prostor;
2. do dana početka korištenja poslovnog prostora, podnositelj zahtjeva mora uplatiti naknadu za korištenje poslovnog prostora u općinski proračun, po dobivanju suglasnosti općinskog načelnika za korištenje poslovnog prostora.
U slučaju predaje više od jednog zahtjeva za korištenje istog poslovnog prostora u isto vrijeme, odnosno već prethodno postignutog dogovora o korištenju prostora, prednost ima ona politička stranka koja je ranije predala svoj zahtjev, odnosno politička stranka će koristiti prostor prema slobodnom terminu.
 
II.
            Naknada za korištenje poslovnog prostora određena je člankom 22. st. 3. Odluke i iznosi 20,00 kuna po satu korištenja poslovnog prostora.
Načelnik daje suglasnost na korištenje prostora po prethodno postignutom dogovoru oko termina s mjesnim odborom na čijem se području nalazi Društveni dom.
 
III.
Poslovni prostori koji se daju na privremeno i povremeno korištenje u 2018. godini:
                                                                                                    
POSLOVNI PROSTOR
ADRESA
POLOŽAJ  U ZGRADI
POVRŠINA
Kino dvorana Brdovec
Trg dr. Franje Tuđmana 1
dvorana
304 m2
balkon i kino
65 m2
Društveno-sportski dom Brdovec
P. Beluhana bb
kat      
345 m2
potkrovlje (II kat)
395 m2
Društveni dom Javorje
Savska 5a
prizemlje
109 m2
Društveni dom Prigorje Brdovečko
Školska 9
prizemlje
110 m2
Društveni dom Prudnice
Prudnička c. 2                                            
prizemlje
24 m2
kat
213 m2
Društveni dom Zdenci Brdovečki
Zdenačka 81                                     
suteren
75 m2
kat
135 m2
Društveno-vatrogasni dom Drenje Brdovečko
Vatrogasna 1
kat
130 m2
Društveni dom Laduč
Zagrebačka 47                                                                                            
prizemlje        
75 m2
kat
136 m2
Društveno-vatrogasni dom Harmica
Dubravička 6
potkrovlje
82 m2
Društveno-vatrogasni dom Ključ Brdovečki
Mokrička 47
kat
164 m2
Društveno-vatrogasni dom Šenkovec
Zagrebačka 44                                                            
kat
170 m2                           
Društveno-vatrogasni dom Vukovo Selo
Ribička 1
kat
128 m2

IV.
            Ovaj javni poziv vrijedi od dana raspisivanja do 31.12.2018. godine.
 
V.
            Udrugama iz čl. 18. st. 1. Odluke koje nemaju potrebe za stalnim korištenjem poslovnog prostora radi obavljanja svoje djelatnosti, poslovni prostori se mogu dati na privremeno korištenje pod istim uvjetima koji se odnose na političke stranke i grupe birača.
 

Općina Brdovec

 


1. Javni poziv

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena