Loading...
Tražilica
Obavijesti
17.04.2017. u 10:45
Uređeno: 19.09.2018. u 09:47
JAVNI POZIV

Temeljem članka 18. st. 3. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16; dalje u tekstu: Odluka), Općina Brdovec objavljuje
JAVNI POZIV
političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2017. godini


 

I.

 

                Političke stranke mogu privremeno i povremeno koristiti poslovne prostore iz točke III. ovog javnog poziva pod slijedećim uvjetima:

 

1. ako su dostavili pisani zahtjev za korištenje poslovnog prostora najkasnije 15 dana prije dana početka korištenja poslovnog prostora koji mora sadržavati najmanje:

 

a) naziv političke stranke/liste grupe birača koja podnosi zahtjev,

 

b) točan naziv, adresu i položaj u zgradi poslovnog prostora za kojeg se podnosi zahtjev,

 

c) točan datum i vremensko razdoblje za koje se traži poslovni prostor;

 

2. do dana početka korištenja poslovnog prostora, podnositelj zahtjeva mora uplatiti naknadu za korištenje poslovnog prostora u općinski proračun, po dobivanju suglasnosti općinskog načelnika za korištenje poslovnog prostora.

 

U slučaju predaje više od jednog zahtjeva za korištenje istog poslovnog prostora u isto vrijeme, odnosno već prethodno postignutog dogovora o korištenju prostora, prednost ima ona politička stranka koja je ranije predala svoj zahtjev, odnosno politička stranka će koristiti prostor prema slobodnom terminu.

II.

 

                Naknada za korištenje poslovnog prostora određena je člankom 22. st. 3. Odluke i iznosi 20,00 kuna po satu korištenja poslovnog prostora.

 

Načelnik daje suglasnost na korištenje prostora po prethodno postignutom dogovoru oko termina s mjesnim odborom na čijem se području nalazi Društveni dom. 
III.

 

Poslovni prostori koji se daju na privremeno i povremeno korištenje u 2017. godini:                                                                                                                                   
POSLOVNI PROSTOR ADRESA
Kino dvorana Brdovec Trg dr. Franje Tuđmana 1
Društveno-sportski dom Brdovec P. Beluhana bb
Društveni dom Javorje Savska 5a
Društveni dom Prigorje Brdovečko Školska 9
Društveni dom Prudnice Prudnička c. 2
Društveni dom Zdenci Brdovečki Zdenačka 81
Društveno-vatrogasni dom Drenje Brdovečko Vatrogasna 1
Društveni dom Laduč Zagrebačka 47
Društveno-vatrogasni dom Harmica Dubravička 6
Društveno-vatrogasni dom Ključ Brdovečki Mokrička 47
Društveno-vatrogasni dom Šenkovec Zagrebačka 44
Društveno-vatrogasni dom Vukovo Selo Ribička 1

 

IV.

 

                Ovaj javni poziv vrijedi od dana raspisivanja do 31.12.2017. godine.

V.

 

                Udrugama iz čl. 18. st. 1. Odluke koje nemaju potrebe za stalnim korištenjem poslovnog prostora radi obavljanja svoje djelatnosti, poslovni prostori se mogu dati na privremeno korištenje pod istim uvjetima koji se odnose na političke stranke i grupe birača.

 

Općina Brdovec

 

 


 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena