Loading...
Tražilica
Obavijesti
21.08.2019. u 14:38
Uređeno: 21.08.2019. u 14:41
Evidentiranje nerazvrstane ceste - Zeleni put Laduč

 Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Zeleni put u naselju Donji Laduč u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Brdovec.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 30. srpnja 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 2. rujna 2019. godine (ponedjeljak) u vremenu od 8,30 do 10,00 sati u prostorijama Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena