Loading...
Tražilica
Obavijesti
30.10.2019. u 10:34
 JAVNI POZIV - Evidentiranje nerazvrstane ceste

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ZDENAČKA ULICA u naselju ZDENCI BRDOVEČKI u k.o. BRDOVEC, SAVSKA ULICA u naselju PRUDNICE U k.o. BRDOVEC i ZANATSKA ULICA u naselju KLJUČ BRDOVEČKI u k.o. LADUČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec.

Geodetski elaborat izvedenog stanja ZDENAČKA ULICA, SAVSKA ULICA I ZANATSKA ULICA izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 07. studeni 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11.11.2019. u vremenu od 10.00 sati do 11.00 sati u prostorijama OPĆINE BRDOVEC, Trg Franje Tuđmana 1, Brdovec.


NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC

Alen Prelec

Javni poziv (link)

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena