Loading...
Tražilica
Obavijesti
28.02.2020. u 13:52
JAVNI POZIV - evidentiranje ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene Vinogradski put u naselju Prigorje Brdovečko, Hrastina, Trstenik, u k.o. Brdovec, Kraj, Pušća te Zdenačka ulica u naselju Zdenci
Brdovečki u k.o. Brdovec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Vinogradski put i Zdenačka ulica, izradit će tvrtka Zemljomjerstvo d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 09. ožujka 2020., uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12.03.2020. u vremenu od 10.00 sati do 10.30 sati u prostorijama OPĆINE BRDOVEC, Trg Franje Tuđmana 1, Brdovec.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.


Javni pozi (link)

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena