Loading...
Tražilica
Obavijesti
30.03.2020. u 16:29
Uređeno: 31.03.2020. u 11:06
Javni poziv za prijavu štete na imovini

P O T R E S

Župan Zagrebačke županije je 27. ožujka 2020. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres  22. ožujka 2020. za više općina na županijskom području, između kojih je i Općina Brdovec (KLASA: 920-01/20-02/01, urbroj: 238/1-03-20-02).
Sukladno navedenom, molimo sve građane kojima su nastale štete uslijed prirodne nepogode potresa, da prijave svoju štetu putem obrasca samoprocjene nastale štete na građevini te PN obrascem koji se mogu preuzeti sa web stranice Općine Brdovec (www.brdovec.hr ), uz dostavu svih ostalih dokumenata navedenih u obrascu.

 Obavezni prilozi:

-  Vlasnički list, odnosno drugi pravovaljani dokaz vlasništva
   (može i neslužbena verzija preuzeta s interneta),
-  Presliku osobne iskaznice vlasnika građevine i dokument iz kojeg je
   vidljiv OIB (ako nije vidljiv na osobnoj iskaznici),
-  Građevinsku dozvolu
-  Rješenje o izvedenom stanju,
-  Uporabnu dozvolu i
-  Detaljnu fotodokumentaciju štete na objektu uzrokovanu potresom.
 
Zbog trenutne situacije s korona virusom, tj. maksimalnim nastojanjem smanjenja socijalnih kontakata, molimo da se dokumentacija šalje isključivo mailom na adresu: opcina-brdovec@zg.t-com.hr, putem e-maila, jumbomaila, poštom na adresu Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1 ili po prethodnom dogovoru osobno.
 
Rok za dostavu navedenog je 10. travanj 2020.
Iz razloga kratkog roka za dostavu dokumentacije, potrebno je podnijeti zahtjev ispunjavanjem obrasca samoprocjene nastale štete na građevini i PN obrasca, a ostala dokumentacija se može dostaviti u najkraćem mogućem roku.
Također napominjemo da građevine, za koje će građani prijavljivati nastalu štetu, moraju imati građevinsku dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju, odnosno dokaz da je izdavanje istih u tijeku.
 
Dokumenti:

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena