Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2020. u 12:40
Uređeno: 19.05.2020. u 12:41
Produženje roka - poslovni prostor u Prudnicama

Temeljem članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) a u svezi s čl. 5. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16; dalje u tekstu: Odluka), općinski načelnik Općine Brdovec 18.5.2020. godine donosi:

Odluku o produženju roka za podnošenje ponuda za zakup Poslovnog prostora u Prudnicama

 I.

            Ovom Odlukom se rok za podnošenje ponuda za zakup Poslovnog prostora u Prudnicama produžuje do 22. svibnja 2020. godine.
 
II.
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
O B R A Z L O Ž E NJ E
 
            Na prethodno raspisan natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Prudnicama u ožujku ove godine, Općina Brdovec nije zaprimila niti jednu ponudu zainteresiranog gospodarskog subjekta te se postupak davanja u zakup ponavlja pod istim uvjetima.
U roku za dostavu ponuda koji je novim natječajem bio određen za 14. svibnja 2020. godine, Općina Brdovec nije zaprimila niti jednu ponudu te se ovom odlukom produžuje rok za dostavu istih.
 
KLASA: 372-03/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-5
Brdovec, 18.5.2020.
                                                       NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
                                                          Alen Prelec, v.r.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena