Loading...
Tražilica
Obavijesti
01.06.2020. u 15:45
JAVNI POZIV - DJEČJA IGRALIŠTA I PARK

  Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) te Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 2.4.2019.), objavljuje se 

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno DJEČJE IGRALIŠTE u naselju Drenje Brdovečko na k.č. 3637/1, 3638/3, 3638/4, 3639/5 k.o. Laduč, DJEČJE IGRALIŠTE u naselju Prudnice na k.č. 1985/9, 1986/5, 1894/5, 1894/4, 2073/8, 1986/1, 1985/1 k.o. Brdovec, PARK u naselju prigorje Brdovečko na k.č. 1587/1 k.o. Brdovec i ZAGREBAČKA CESTA u naselju Donji Laduč na k. č. 2829/3, 2829/4, 2833/2, 2830/1, 2830/3, u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

  Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec.

Geodetski elaborat izvedenog stanja DJEČJE IGRALIŠTE, PARK I ZAGREBAČKA CESTA izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započet će 8. lipnja 2020. , uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10.6.2020. u vremenu od 10.00 do 10.30 sati u prostorijama OPĆINE BRDOVEC, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1.


NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena