Loading...
Tražilica
Obavijesti
10.03.2020. u 15:54
Uređeno: 10.03.2020. u 15:55

Općinski načelnik Općine Brdovec

raspisuje sljedeći

 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor:
 
Površina
Lokacija poslovnog prostora
Namjena
Trajanje zakupa
39,92 m2
Prudnice, Prudnička cesta 2
Društvena-gospodarska-trgovačka-uslužna-ugostiteljska djelatnosti
neodređeno
vrijeme
Urednik
[ Više... ]

28.02.2020. u 13:52

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene Vinogradski put u naselju Prigorje Brdovečko, Hrastina, Trstenik, u k.o. Brdovec, Kraj, Pušća te Zdenačka ulica u naselju Zdenci
Brdovečki u k.o. Brdovec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]


18.02.2020. u 14:07
Uređeno: 18.02.2020. u 14:07
Urednik

17.02.2020. u 13:29
Javni natječaj za prodaju...

 Prodaje se suvlasnički dio (1/4) nekretnine upisane u ZK uložak br. 2659 na k.č.br. 236/7 k.o. Brdovec označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI, ukupne površine od 227 čhv.

Oglas za prodaju nekretnine

Urednik

17.02.2020. u 13:25
Uređeno: 24.02.2020. u 14:49
Javni natječaj za prodaju nekretnine...

 Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 2645 na k.č.br. 236/5 k.o. Brdovec označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI, ukupne površine od 226 čhv.

Oglas za prodaju nekretnine

Urednik

27.01.2020. u 12:24
Uređeno: 27.01.2020. u 12:24
Javni poziv za isticanje kandidature...

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 15/19), članka 9. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec raspisuje

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brdovec

Urednik
[ Više... ]

22.01.2020. u 15:27
Javni natječaj za davanje na...

Daje se na korištenje grobno mjesto na mjesnom groblju Laduč – POLJE 3, RAZRED 2, BROJ GROBA 1

Oglas za davanje na korištenje grobnog mjesta (link)

Urednik

22.01.2020. u 15:24
Uređeno: 22.01.2020. u 15:28
Javni natječaj za prodaju nekretnine...

Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 6262 na k.č.br. 1962/4 k.o. Laduč upisana kao KUĆA BR. 114 U DUGOJ ULICI, DONJI LADUČ I DVORIŠTE, ukupne površine od 269 čhv ili 968 m2

Oglas za prodaju nekretnine

 

Urednik

03.12.2019. u 08:26

Prodaje se nekretnina upisana u ZK uložak br. 6283 na k.č.br. 748/1 k.o. Brdovec upisana kao PAŠNJAK PRI CESTI U BRDOVCU, ukupne površine od 531 čhv odnosno 1910 m2, pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAPREŠIĆ.

Predmetna nekretnina prodaje se u gospodarsku svrhu uslužne djelatnosti autopraonice.

Javni natječaj (link)

 

Urednik

30.10.2019. u 10:34

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ZDENAČKA ULICA u naselju ZDENCI BRDOVEČKI u k.o. BRDOVEC, SAVSKA ULICA u naselju PRUDNICE U k.o. BRDOVEC i ZANATSKA ULICA u naselju KLJUČ BRDOVEČKI u k.o. LADUČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]

30.10.2019. u 10:20
Uređeno: 30.10.2019. u 10:28
 JAVNI POZIV - Evidentiranje...

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ulica Dragutina Jakovine u naselju Vukovo Selo u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

28.10.2019. u 15:41
Uređeno: 28.10.2019. u 15:43

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Zeleni put u naselju Donji Laduč u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

01.10.2019. u 17:23
 JAVNI POZIV - Evidentiranje...

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ULICA VINKA HRIBARA ODVOJAK KUĆNOG BROJA 9 i 11 u naselju PRIGORJE BRDOVEČKO u k.o. BRDOVEC, ULICA TRANIČAC u naselju KLJUČ BRDOVEČKI i ULICA BRAĆE ŽAGMEŠTAR OD KUĆNOG BROJA 24 do ulice VINOGRADSKI PUT u naselju DONJI LADUČ u k.o. LADUČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Urednik
[ Više... ]21.08.2019. u 14:40
Uređeno: 21.08.2019. u 14:41
Evidentiranje nerazvrstane ceste -...

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Prozorska ulica u naselju Šenkovec u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]

21.08.2019. u 14:38
Uređeno: 21.08.2019. u 14:41
Evidentiranje nerazvrstane ceste -...

 Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Zeleni put u naselju Donji Laduč u k.o. Laduč, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Urednik
[ Više... ]


26.04.2019. u 10:04
Uređeno: 26.04.2019. u 10:06

Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brdovec

1. Natječaj (klik na link)

Urednik

22.01.2018. u 15:48
Uređeno: 22.01.2018. u 15:57
JAVNI POZIV

političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2018. godini

Urednik
[ Više... ]

13.12.2017. u 12:28
Uređeno: 13.12.2017. u 12:30

 Na temelju članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), te članka 18. st. 2. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16), općinski načelnik Općine Brdovec raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Urednik
[ Više... ]

12.09.2017. u 17:24

PREDMET PRODAJE

 
Vrsta vozila:                  Osobni automobil
Marka vozila:                FORD
Tip i model vozila:        FIESTA 1.3 AMBIENTE
Broj šasije:                    WF0BXXGAJBXE27419
Oblik karoserije:           zatvoreni
U prometu od:              1999.
Broj osovina:                2
Pog. osovina:                1
Vrsta goriva:                Benzin
Snaga motora:              44 Kw
Minimalna cijena:        3.000,00 kuna
Urednik
[ Više... ]

23.08.2017. u 15:47
Uređeno: 11.12.2017. u 13:24
SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM...

 Plan gospodarenja otpadom Općine Brdovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Urednik
[ Više... ]

17.04.2017. u 10:45
Uređeno: 19.09.2018. u 09:47

Temeljem članka 18. st. 3. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj 04/16; dalje u tekstu: Odluka), Općina Brdovec objavljuje
JAVNI POZIV
političkim strankama za podnošenje zahtjeva za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2017. godini


 

Urednik
[ Više... ]

29.04.2015. u 14:51
Uređeno: 06.11.2017. u 14:07
Urednik
[ Više... ]Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena