Loading...
Tražilica
Članovi OV (mandat 2013. - 2017.)

1. Statut Općine Brdovec

 

1.       SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
          HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
          sudjeluje s 8 mjesta:
1.      KARLO PRAHIN - SDP
2.      ŽELJKO ŠIRANOVIĆ - SDP,
3.      DAMIR SLAVNOVIĆ - SDP,
4.      NADA GALIĆ - HSU,
5.      IVAN HRIBAR - HSU,
6.      DANICA FIRKELJ - SDP,
7.      VINKO MEDVID - SDP,
8.      ZVONKO LALJAK - HSU.
 
2.      HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
         HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
         sudjeluje sa 7 mjesta:
 
1.      FRANJO KRČAN - HDZ,
2.      ROBERT NOVOSEL - HDZ,
3.      ZLATKO FILIPČIĆ - HDZ,
4.      DRAGUTIN MEDJIMOREC - HDZ,
5.      ANITA KRČELIĆ - HDZ,
6.      ANA LEVOJEVIĆ - HDZ,
7.      ZVONIMIR POROBIĆ – HSP-AS.
 
3.      HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
         sudjeluje sa 1 mjestom, te je s te liste izabran:
 
1.      MARIJAN LEPESIĆ.
 
4.      KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
         sudjeluje sa 1 mjestom, te je s te liste izabran:
 
1.      STJEPAN ESIH, upr.iur.

 

 

Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena