Loading...
Tražilica
Članovi OV (mandat 2017. - 2021.)

2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brdovec

 

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP  

    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
         
sudjeluje sa 9 mjesta te su s te liste izabrani:
 
1.       DAMIR SLAVNOVIĆ
2.       IVAN HRIBAR,
3.       DANICA FIRKELJ,
4.       KARLO PRAHIN,
5.       NADA GALIĆ,
6.       ŽELJKO ŠIRANOVIĆ,
7.       VLADO MIRT,
8.       MARINA ŽMAUC,
9.       VINKO MEDVID. 
 
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ            
    HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE
    STARČEVIĆ - HSP AS
 
sudjeluje sa 4 mjesta, te su s te liste izabrani:
 
1.       ROBERT LEVOJEVIĆ .
2.       TOMISLAV SVALINA ,
3.       SANDRA RICHTER,
4.       DRAGUTIN MEDJIMOREC,
 
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
          
sudjeluje s 2 mjesta te su s te liste izabrani:
 
1.       ZLATKO ŠOŠTARIĆ,
2.       TOMISLAV LEŠKOVIĆ.
 
4. Bandić Milan 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“ –
    „STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“ 
 
sudjeluje s 1 mjestom te je s te liste izabran:
1.       DENIS JUREČIĆ.
 
5. ŽIVI ZID
 
sudjeluje s 1 mjestom te je s te liste izabran:

 

1.       DINO MUHAREMOVIĆ

Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena