Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 17:05

·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ ima pitanje za predsjednika Vijeća – da li je provedeno, odnosno kad će završiti konstituiranje imenovanih povjerenstava? Drugo pitanje za potpredsjednika Vijeća i direktora Turističkog ureda TZ – da li je istina da Turistička zajednica plaća privatne račune privatnih osoba? Naime, kruže razne priče o tome, svi nazočni vijećnici, kao i ostali, odgovorni su za svoja djela i trebali bi biti primjer ostalim građanima, korektni i čisti. Smatra da traženjem i dobivanjem odgovora takve priče treba anulirati.

 
                Odgovara predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ – razgovarao je s pročelnikom, dogovoren je plan konstituiranja svih povjerenstva koja do sada nisu konstituirana i to će biti realizirano do kraja siječnja.
 
                Odgovara potpredsjednik STJEPAN ESIH – to je doista netočno. Plaćaju se isključivo računu pravnih osoba, a OPG je pravna osoba. Nazočnima se može predočiti i dati na uvid izvješće o tome.
 
·         Načelnik ALEN PRELEC – osobno samo može vjerovati direktoru Turističkog ureda, ali ne smije se zanemariti zle jezike. Može se konkretno sve vidjeti, jedan od osnivača Turističke zajednice je Općina Brdovec i može se zatražiti od Turističkog ureda izvješće o svim transakcijama, bilo gotovinskim bilo bezgotovinskim. To svi vijećnici trebaju vidjeti jer su i suodgovorni za rad Turističke zajednice, kao i muzeja, potvrđuju izvješća i proračun.
 
                Potpredsjednik STJEPAN ESIH – predlaže da se pripremi izvješće Turističke zajednice, a svatko i osobno može izvršiti uvid o tome kuda su sredstva otišla.
 
                Načelnik ALEN PRELEC – kraj je godine, žao mu je što je baš predzadnji dan održana sjednica Vijeća, ali željelo se što kvalitetnije i potpunije završiti godinu. Općina je platila sve račune, izuzetno je zadovoljan ovom godinom, svim investicijama općine i podmirenim obvezama. To je razlog za zadovoljstvo, a za to su zaslužni i vijećnici ovog Vijeća. Prošlu godinu obilježio je ulazak RH U EU, kao i realizacija puno projekata na zadovoljstvo mještana općine.
                Nakon toga upućuje blagdansku čestitku, te poziva nazočne da nastave druženje uz prigodan domjenak.
 
                Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ također u ime HSS i svoje osobno ime upućuje blagdansku čestitku, te podsjeća načelnika da pod aktualnim satom nije spomenuo da u buduće umjesto pisanog materijala vijećnicima osigura dostavu materijala za sjednicu elektroničkim putem, te predlaže da se krene u nabavu te opreme.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena