Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 16:51
Uređeno: 18.03.2014. u 16:52

KREĆE REVIZIJA OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića u ponedjeljak, 16.9.2013. održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika i općinskih službi raspravljano je o 5 točaka dnevnog reda.

Tako je pod 1. točkom dnevnog reda, uz uvodna obrazloženja pročelnice UO za financije i načelnika, većinom glasova (5 suzdržanih) prihvaćen Polugodišnji obračun Proračuna za 2013. godinu.                                         

    Pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje o Izvješću Državnog ureda za reviziju o reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLPS podnijela pročelnica MAJA CONER i istakla da je revizija učinkovitosti naplate općinskih prihoda počela 21.3.2012. i trajala do 21.3.2013. Revizija naplate prihoda obavljena je po Županiji, a zatim za svaku općinu posebno. 
    Nakon rasprave, većinom glasova (1 suzdržan) Izvješće je prihvaćeno.
    Pod 3. točkom dnevnog reda raspravljen je prijedlog Odluke o provedbi postupka revizije obveznika plaćanja komunalne naknade na području općine Brdovec. Uvodno obrazloženje vezano za prijedlog ovog akta je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da poslovne knjige kojima raspolaže Općina Brdovec, a odnose se na obveznike komunalne, odnosno vodne naknade, datiraju još iz vremena osnutka općine, uz stalno ažuriranje. Međutim, postoje situacije u kojima obveznici ne postupaju sukladno zakonu, što znači da svoje površine, odnosno zaduženje za komunalnu naknadu, ne dostavljaju i Općini Brdovec. Smatra da postoji i određeni broj obveznika kod kojih se obračunata površina razlikuje od stvarnog stanja. Ovim postupkom išlo bi se u reviziju obračuna površina za područje cijele općine, naselje po naselje. Krenulo bi se od Vukovog Sela koje ima veliki broj vikend kuća. Radilo bi se i na terenu na način da se koriste svi dostupni podaci. Tu misli na katastarski operat, zemljišne knjige, postojeće baze podataka u općini, temeljem izdanih građevinskih dozvola ili rješenja o izvedenom stanju. Bitno je napomenuti, unatoč uvidu u određenu situaciju i izdanom rješenju o komunalnom doprinosu, stranka je u obvezi osobno doći i potpisati izvješće i na taj način se zadužuje za komunalnu naknadu. Time bi se napravio jedan red na području cijele općine, a kad bi se to uspjelo realizirati donijelo bi i povećanje prihoda u proračunu.
     Navedena odluka u raspravi je podržana, te je jednoglasno i donesena.
     Pod 4. točkom dnevnog reda donesena je Odluka o kupnji nekretnine u Laduču, a vezano za kupnju zemljišta za pomoćno nogometno igralište, za što je inicijativu pokrenuo još bivši načelnik Mladen Debeljak. Sredstva za kupnju te nekretnine su osigurana u proračunu i smatra da su stvoreni svi preduvjeti da se ovi udjeli u nekretnini otkupe. Odluka je donesena jednoglasno.
 
Pod 5. točkom – aktualni sat - predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ daje riječ prijavljenim vijećnicima:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena