Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 16:54
Uređeno: 18.03.2014. u 16:56

PRIHVAĆENE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  

Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića u  četvrtak, 30.9.2013. u 17,00 sati održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika i stručnih službi raspravljeno je 6 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća, pod 2. točkom raspravljene su  I izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu, te su nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Maje Coner i načelnika, te rasprave nazočnih, većinom glasna i prihvaćene.

                Pod 3. točkom dnevnog reda održana je prethodna rasprava o prijedlogu Odluke o prijenosu poslova održavanja i upravljanja grobljima (Laduč i Javorje) općine Brdovec na komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o., o čemu je uvodno obrazloženje podnio načelnik Alen Prelec. Ovo je prethodna rasprava u cilju pronalaženja najpovoljnijeg rješenja za Općinu Brdovec jer se radi o dugoročnoj odluci o davanju na upravljanje općinskih groblja komunalnom poduzeću. Općinski komunalni pogon koji ima 4 djelatnika koji vrše, između ostalog, iskop i ukop i to je posao koji iziskuje puni angažman. Istovremeno jednaki angažman nije moguć i na ostalim poslovima u općini, a to je košnja trave, kopanje kanala, građevinski radovi i drugo. Stoga je nemoguće uskladiti sve te poslove. Već duže vrijeme vode se razgovori s komunalnim poduzećem i kombinira se ono što bi bilo bolje. Oni te poslove obavljaju na novom groblju Brdovec, u Mariji Gorici, Dubravici i Pušći.
                Navedeni poslovi su veliko opterećenje općini Brdovec, a ne radi se o velikom prihodu (godišnje oko 100 ukopa i prihod od 100-120 tisuća kuna. Ne kaže da je to mali novac, ali je to premalo obzirom na zahtjevnost i problema koji nastaju u slučaju bolovanja i ostalih stvari na koje se ne može utjecati. U takvim situacijama nije moguće organizirati pogreb, a događaju se i neke neugodne situacije. Smatra da je za realizaciju pogreba potrebna bolja organizacija i više ljudi. Općina Brdovec ne vidi mogućnost za zapošljavanje još jednog čovjeka koji košta oko 100 tisuća kuna bruto, a prihoduje se iz tih poslova oko 100 do 120 tisuća kuna. Smatra da nema ekonomske opravdanosti za zapošljavanje novog čovjeka, nego treba pronaći način da se groblja daju na upravljanje komunalnom poduzeću i to oba groblja Laduč i Javorje. To ne znači da i dalje neće biti u vlasništvu općine i dalje će se morati ulagati u njih, ali sam čin iskopa i ukopa bi bio u njihovoj organizaciji.
                U raspravi su svoje neslaganje takvim rješenjem izrazili vijećnici Kluba HDZ HSP AS, te nezavisni vijećnik. Kako je to tek predrasprava, konačna odluka donijet će se na jednoj od sljedećih sjednica.
                Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno  obrazloženje  prijedloga Odluke o naknadi putnih troškova podnio pročelnik DANIEL BUKOVINSKI koji je podsjetio da je na jednoj od prethodnih sjednica donesena Odluka o reguliranju naknade za rad načelnika i ona je, kao takva, morala biti prihvaćena temeljem izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, a kojima je predviđeno da načelnik može biti volonter, bez obzira na veličinu JLS. Međutim, razmišljajući o donošenju rješenja načelniku o takvoj naknadi, osobno je došao do zaključka da on takvu naknadu ne može primati, bez obzira na različitu praksu u RH, jer bi to bilo u suprotnosti sa člankom 12. Zakona o sprečavanju sukoba interesa. U tom smjeru je sročen i ovaj prijedlog odluke o naknadi, odnosno namjera da se odredi naknada za gorivo kod korištenja vlastitog osobnog vozila za korist općine Brdovec. Odluka je dostavljena u materijalima, te ponovo naglašava da načelnik nema pravo na primanje naknade s naslova volontera, eventualno u slučaju prihvaćanja predložene odluke, ima pravo na naknadu putnih troškova u iznosu od 2,00 kn po kilometru.
                Nakon provedene rasprave i glasanja, ista je većinom glasova (6 suzdržanih) i donesena.


Pod 5. točkom – aktualni sat - predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ daje riječ prijavljenim vijećnicima:

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena