Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 17:00
Uređeno: 18.03.2014. u 17:00

UPRAVLJANJE GROBLJIMA  ZAPREŠIĆU d.o.o.  

Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića u utorak, 19.11.2013. u 17,00 održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika i stručnih službi, te kao gosta direktora Zaprešić d.o.o., Željka Majcena, raspravljeno je 8 točaka dnevnog reda.

 

Nakon verifikacije zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća, pod 2, 3. i 4. točkom raspravljeni su prijedlozi akata iz oblasti komunalne problematike, vođena je objedinjena rasprava o te tri točke i to:

-           Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora i Odluka o upravljanju grobljima na području općine Brdovec  - Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je ova točka direktno vezana na 3. i 4. točku i bez izmjene ove dvije odluke ne može se krenuti u donošenje Odluke o upravljanju grobljima na području općine Brdovec. Podsjeća da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima gdje se izričito navodi koje su to komunalne djelatnosti na području općine i na koji način i kako se one obavljaju. Ta odluka je još iz 2010. godine. Da bi se mogla donijeti Odluka o upravljanju grobljima mora se mijenjati ta važeća odluka. Ona se mijenja u tom smjeru da osim vlastitog komunalnog pogona koji održava i uređuje groblja, obavlja iskope i ukope, komunalnu djelatnost vrši Zaprešić d.o.o. kao javna služba. Radi se o još nekim, više kozmetičkim promjenama temeljem izmjena zakona i prilagođavanje tih odredbi ovoj izmijenjenoj odluci. Ovdje je još naveo da je trgovačko društvo Zaprešić d.o.o. javna služba i da je to trgovačko društvo koje je osnovano od strane jedinice lokalne samouprave.
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenje uputio je jednu zamolbu za tumačenjem tog zakona i dali su slijedeće tumačenje: „djelatnost održavanja groblja i krematorija nije navedena kao komunalna djelatnost koja se može obavljati putem koncesije“. „Slijedom navedenog poslove ukopa i ispraćaja pokojnika JLS može organizirati samo na jedan od neposrednih načina propisanih zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno to može obavljati njezina služba - vlastiti pogon, trgovačko društvo ili javna ustanova u većinskom vlasništvu jedinice ili više JLS“.
 
        Načelnik ALEN PRELEC – radi pojašnjenja navodi da su točke 2, 3. i 4. tematski povezane i misli da bi bilo dobro da se vodi zajednička rasprava o sve tri točke, a da se glasa odvojeno. Večerašnjoj sjednici nazočan je i direktor Zaprešić d.o.o. Željko Majcen koji može dati dodatna pojašnjenja. Predlaže raspravu o grobljima, zašto se ona daju na upravljanje komunalnom poduzeću itd.
 
        Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – podsjeća na prošlu sjednicu na kojoj se raspravljalo o toj temi, uz komentar njega i ostalih vijećnika da je to bilo tek prvo čitanje, te je očekivao da večerašnja raspravu bude drugo čitanje jer se odluka donosi tek kad su svi upoznati s tim stvarima, sve udruge i mještani i sva mjesta ili je na prošloj sjednici trebao biti direktor Majcen. Podsjeća da je na prošloj sjednici većina ljudi bila protiv onog što se predlagalo. Smatra da se ide prebrzo. Svima je jasno da su dvije prve točke zato da bi se mogla donijeti treća odluka.
 
        Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – ono što su njeni prethodnici Lepesić i Filipčić diskutirali zaista stoji i s tim se slaže. Kao i s mišljenjem da su ove tri točke jedno i jedna bez druge se ne može raspravljati. Materijal je dosta opširan i mora se u tome čovjek snaći, a ima i dosta nejasnoća. Nejasnoća ima tamo gdje se poslovi preklapaju, i to komunalnog pogona i Zaprešića d.o.o. Ne može razumjeti termin bagatelne nabave, zar nije bilo možda bolje napisati jednu broju i zar je to jedina riječ koja se mogla naći? Ti termini odnosno dio rečenice u zakonu pozivaju na veliki razmišljanje što se iza toga krije. Smatra da su ove tri točke dnevnog reda vezane jedna na drugu, ali će se morati temeljito raspraviti i na vlastitu savjest glasati. Njen osobni stav i prijedlog je da se ovo što se odnosi na groblje i upravljanje grobljima i komunalnu djelatnost ne daje u ruke drugome, već na upravljanje općinskom komunalnom pogonu koji je i osnovan iz razloga što se željelo sve ostaviti u svom dvorištu, imati svoje ljude kojima se možeš obratiti i pohvaliti ili kritizirati njihov rad. Smatra da je uvijek vlasnik bolji gospodar nego što će biti netko drugi u njegovo ime. Sljedeće što je diskutabilno je čišćenje i održavanje groblja, koje se planira obavljati dva puta godišnje. To je zaista nedovoljno.
 
Načelnik ALEN PRELEC u dodatnom obrazloženju ističe da uvažava nastojanje vijećnika Filipčića i vijećnice Levojević, ali bi postavio malo drugačije pitanje: koliko puta u povijesti se na Općinskom vijeću neka tema raspravljala dva puta, a nakon toga donosila odluka? Koliko se on sjeća – nikad. Želja mu je raspravljati što više o nekim temama koje su vrlo važne. Odluka o grobljima je veoma važna za mještane općine i o tome se danas i raspravlja. Raspravljalo se i na prošloj sjednici, sada su odluke dostavljene u materijalima, može se o tome raspravljati koliko tko želi, ali moraju se početi donosi i konkretne odluke. Nije o tome što se predlaže odlučio preko noći, a ono što traži potpredsjednik da se napravi šira rasprava, to je nemoguće. Ovdje sjede izabrani ljudi koji su dužni donositi odluke. Njega su izabrali za provođenje tih odluka i on će to s najboljom vjerom da je to najbolje za općinu i raditi. Ovdje se radi o iskopu i ukopu, poslovima koji općinu najviše opterećuju. To više općina sa svojim ljudima ne može raditi. Općina ima 4 djelatnika u vlastitom komunalnom pogonu koji rade te poslove. Dogodi se godišnji odmor ili bolovanje, ostaje dvoje, troje ljudi. Onda se po ugovoru o djelu angažiraju dvojica koji pomognu. Za samu ceremoniju ukopa potrebno je četvero ljudi i još jedan za nošenje križa. Prošla su vremena kad su križ nosili oni koji su došli na sprovod. Nitko to danas neće raditi. U ovoj godini bilo je oko 100 ukopa. Za dva djelatnika po ugovoru o djelu, a koji nisu radili samo ukop i iskop, već i druge poslove (10%), potrošeno je 83.000,00 kn. Prihod od pogreba iznosi 94.000,00 kn do današnjeg dana. Ako se postavlja pitanje da li se to općini isplati, uvjeren je da ne. Zbog toga želi da se donese ovakva odluka. Ne želi govoriti o drugim problemima koji se pojavljuju, o tome da djelatnici taj posao ne odrade kako treba, na potrebnoj razini i dostojanstveno kad obitelj pokapa najmilije. Događa se da nisu najbolje organizirani i nisu u najboljem stanju, ma što to značilo.
        Na ovaj način, ako bi se ti poslovi povjerili komunalnom poduzeću, podigla bi se razina kvalitete usluge, kakve su na novom groblju u Brdovcu. To rade ljudi koji se samo time bave, znači ceremonijom ukopa i iskopa. Činjenica je da će cijena te usluge neznatno porasti, sada je to oko 1.000,00 kn, a po novom cjeniku bi to bilo oko 1.400,00 kn plus, minus. Postoji cjenik tih poslova i za novo groblje i za te usluge u Mariji Gorici i Pušći. Tako bi bilo i u Laduču i Javorju. Djelatnici općinskog pogona radili bi na poslovima zimske službe, poslovima čišćenja i uređenja grobova, košnji i svega ostalog što se treba raditi u jednoj dobro organiziranoj općini. Grad Zaprešić koji ima duplo veći broj stanovnika i veću površinu je jedan od najuređenijih gradova u Hrvatskoj. Smatra da i općina Brdovec može postići takav standard. Međutim, to iziskuje ljude. U općini se dogode dva, tri ili četiri pogreba u tjednu i to je nemoguće odraditi. Događa se da se ide u uređenje ulica, prije asfaltiranja, opet iskrsne sprovod i ne može se to raditi. Kad je pogreb djelatnici nisu slobodni cijelo prijepodne, kopaju grob, a popodne rade fizički posao. Smatra da će se s komunalnim poduzećem ostvariti viša razina usluge.
Direktor ŽELJKO MAJCEN – komunalno poduzeće Zaprešić ima niz djelatnosti, jedna od njih je i upravljanje grobljima. Upravlja domicilnim grobljem u gradu Zaprešiću, odnosno novim grobljem Brdovec, kako se popularno zove i to je groblje kojim komunalno potpuno upravlja. Poslove ukopa rade u Mariji Gorici – Svetom Križu i Mariji Gorici, i općini Pušća i to ceremoniju ukopa, ekshumacije, a stigao je i zahtjev od općine Dubravica da se preuzme njihovo groblje, te zahtjev općine Brdovec. Podsjeća na zakon o komunalnom gospodarstvu, ali ne želi citirati njegove odredbe njih je detaljno obrazložio pročelnik. Vijećnica je dobro rekla da vlasnik najbolje gospodari u svom dvorištu, ali treba imati svoje ljude. Činjenica je da je komunalno poduzeće Zaprešić u vlasništvu općine Brdovec (12%). Druga činjenica je da općina ima svoje ljude u svom dvorištu jer puno ljudi iz općine Brdovec radi u komunalnom poduzeću od njih 240. Moli nazočne da ga ne smatraju strancem. Navedeno da je prihod općine od groblja 100.000,00 kn. Ukupni prihod komunalnog je 60-65 milijuna kuna godišnje. Tvrdi da nije ovdje došao po 100.000,00 kn. Njih je teško zaraditi na 100 sahrana. Općinske stručne službe su vrlo kvalitetno i dobro obrazložile zakonske propise. Postoje dva izbora, komunalno ili u vlastitom pogonu. Ako se odluče za ovo drugo, svaka čast. Ako se Vijeće odluči taj posao povjeriti komunalnom poduzeću, ono će ga kao i u svim općinama po potpuno istim cijenama za građane raditi i na grobljima Laduč i Javorje. Spomenuto je ovdje čišćenje groblja dva puta godišnje, groblja treba čistiti puno više. Komunalno poduzeće ponudilo je općini da će dva puta godišnje groblja čistiti – gratis. Ako će biti potrebno i ako vlastiti pogon ne bude mogao održavati groblja, komunalno je spremno i to raditi po cijenama koje važe za održavanje javnih prometnih površina. Znači, dva puta godišnje dobiva se besplatno uređenje groblja. Tako je i u Mariji Gorici i Pušći.
        Grobnu naknadu nitko neće dirati, ona ostaje općini Brdovec, sve uplate, dozvole, prodaje grobova radi općina Brdovec. Komunalno ne postaje vlasnik groblja, ne uzima groblja, niti ne gospodari grobljima. Ono samo fizički radi samo ceremoniju ispraćaja, ukop i ekshumaciju sve druge usluge koje su za građane moguće. Ističe da nikad nije bilo prigovora na izvršene usluge od strane načelnice i načelnika općina. Došao je na sjednicu otvoren sa željom objasniti neke stvari ako ih treba objasniti. Kolega je vrlo detaljno objasnio propise, a sa sobom je donio i rješenje o registraciji komunalnog poduzeća. Za te poslove nije nitko registriran, pa ni općinski komunalni pogon. Te poslove ne može obavljati fizička osoba već samo prijevoz pokojnika i ništa drugo.
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (6 protiv), prihvaćene su navedene odluke.
 
                Pod 5. točkom dnevnog reda vezi donošenja Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna PPU   predsjednik Povjerenstva za prostorno planiranje ZORAN NEKIĆ izvijestio je nazočne da je sastanak Povjerenstva bio održan 26.9.2013. na kojem su raspravljene II. izmjene i dopune PPUO. Postojala su četiri razloga zbog kojih se krenulo u ove izmjene:
 
1. Zakonska obveza usklađenja Prostornog plana (PPUO Brdovec) s Odlukom o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 10/2011).
2. Dopisom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (klasa: 350-01/12-01/41, ur.broj: 531-01-12-1 od 17.02.2012.) zatražena je provjera postojeće prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave i njihovih odredbi za provođenje vezanih za energetiku i korištenje obnovljivih izvora energije. Ovom prilikom uskladile su se i odgovarajuće Odredbe važećeg PPUO Brdovec koje se odnose na energetiku i energetsku učinkovitost.
3. Dopisom PLIVA HRVATSKA d.o.o. traži da se k.č.br.1847, k.o. Brdovec kao sastavni dio unutar kruga proizvodne lokacije, uvrsti u građevinsko područje naselja, gospodarska namjena – proizvodna (kao što je bila po PPUO Brdovec do 2010. godine, Glasnik Općine Brdovec'' br. 09/05 i br. 03/07).
4. U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Urbanističko-prometnom studijom za GPN južno od dvorca Januševec napravljeno je usklađenje s Odredbama PPUO Brdovec (utvrđivanje pojasa prometne infrastrukture te načina uređenja i korištenja građevinskog zemljišta, modaliteti izgradnje).
             Na navedene izmjene dobivena je suglasnost i pozitivno mišljenje Zagrebačke županije, te Povjerenstvo predlaže Vijeću njihovo donošenje.
                U raspravi su iznesene primjedbe da ovo Vijeće nije raspravljalo o ovoj temi, niti je za tu točku dostavljen materijal na uvid, te da se vijećnici ne mogu ni na što pozvati. Odgovoreno je da je sva zakonska procedura poštivanja (objava o javnoj raspravi, javna rasprava itd.).
                Nakon glasanja većinom glasova (6 suzdržanih), donesena je Odluka o prihvaćanju II ciljanih izmjena i dopuna PPUO Brdovec.
 
                Pod 6. točkom dnevnog reda donesena je Odluka  o imenovanju članova povjerenstava za provedbu zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, o čemu je uvodno obrazloženje podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da je u materijalima dostavljen dopis Agencije za poljoprivredno zemljište i prijedlog odluke. Zakon je jasan i sukladno tome, predstavničko tijelo mora odrediti člana povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Brdovec. To je zakonska obveza. Vijeće mora predložiti jednog člana, a jednu osobu predlaže i načelnik.
                Ujedno temeljem članka 43. traži se od strane Općinskog vijeća prijedlog člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Znači, temeljem zakona potrebno je predložiti 2 člana od strane Općinskog vijeća u Povjerenstvo za zakup, a jednog člana predlaže načelnik.
                Tako je za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH predložen gospodin Vinko MEDVID, a za člana Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase predložen je Stjepan ESIH.
 
                Pod 7. točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o produženju roka za prijavu kandidata za Savjet mladih do 19.12. 2013.


Pod 8. točkom – aktualni sat - predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ daje riječ prijavljenim vijećnicima:

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena