Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 17:02
Uređeno: 18.03.2014. u 17:03

DONESENI PRORAČUN ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića održanje u utorak, 3.12.2013. u 17,00 sati 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika i stručnih službi  raspravljene su 3 točke dnevnog reda.

 

Nakon verifikacije zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća, pod 2. točkom dnevnog reda raspravljano je o prijedlogu Proračuna za 2014. godinu, a uvodno obrazloženje prijedloga Proračuna općine Brdovec podnijela je pročelnica MAJA CONER i istakla da je dan prije današnje sjednice, održana sjednica Odbora za proračun i financije, o čemu su vijećnici dobili zapisnik. Za 2014. godinu predlaže se Proračun u visini od 40.595.710,00 kn, što je manje za 6% u odnosu na prošlu godinu. Porezni prihodi su planirani veći za 7%, tj. za 1.140.000,00 kn, u odnosu na prošlu godinu. Povećanje poreznih prihoda planira se iz objektivnih razloga jer se uvodi jedinstveni obrazac prihoda i njihove evidencije, pa se s tog naslova očekuje povećanje poreznih prihoda. Vraćena je i kratkoročna pozajmica od 1,5 milijuna kuna. Detaljno obrazloženje prijedloga Proračuna, po najvažnijim stavkama, podnio je načelnik ALEN PRELEC.

                U raspravi su se na proračun posebno kritički osvrnuli oporbeni vijećnici (HDZ i HSP AS), te su, nezadovoljni predloženim istakli da vijećnici Kluba vijećnika HDZ HSP AS neće podržati ovako predloženi proračun u iznosu od 40 milijuna kuna iz razloga što nije prošao na Odboru za proračun i financije.
                Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, većinom glasova (6 protiv), prihvaćen je Proračun općine Brdovec za 2014. godinu, kako je predložen i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu, kako su predložene.
 
Pod 3. točkom – aktualni sat -  Potpredsjednik STJEPAN ESIH   daje riječ prijavljenim vijećnicima.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena