Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.03.2014. u 17:10
Uređeno: 18.03.2014. u 17:11

IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROJEKTA KANALIZCIJE I RADU PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića održana je   8. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, prva u 2014. godini,  u utorak, 11. 2.u 17,00. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika, vijećnica Skupštine Zagrebačke županije, izvjestitelja po točkama dnevnog reda, medija  i stručnih službi  raspravljeno je 10 točaka dnevnog reda.

Nakon prihvaćanja zapisnika 7. sjednice, sljedeće 4 točke dnevnog reda bile su posvećenje podnošenju izvješća i raspravama o njima.

                Tako je pod 2. točkom dnevnog reda podneseno izvješće o tijeku radova na projektu kanalizacije, a izvjestitelj je bio gospodin Nikola Rešetar, savjetnik načelnika za projekt kanalizacije.
                Pod 3. točkom dnevnog reda izvješće o radu i plan rada Muzeja Brdovec podnio je njegov ravnatelj gospodin Ivan Cvitković.
                Pod 4. točkom dnevnog reda izvješće o radu središnje vatrogasne postrojbe Šenkovec podnio je njen zapovjednik Božo Djenadija, a ujedno je pod ovom točkom donesena i Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce.
                Pod 5. točkom dnevnog reda izvješće o radu Turističkog ureda Brdovec podnio je njegov direktor Stjepan Esih, kao i plan rada za ovu godinu.
                O svim izvješćima vođena je rasprava u kojoj je izraženo pozitivno mišljenje o iznesenim programima.
                Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za UPU dijela naselja Prigorje Brdovečko podnio je predsjednik Povjerenstva za prostorno planiranje Zoran Nekić, predsjednik Povjerenstva i izvijestio nazočne da je sjednica Povjerenstva održana 6.2. na kojoj su stručne službe općine nazočne izvijestile o postupku izrade UPU dijela naselja Prigorje Brdovečko, o čemu je dostavljeno i obrazloženje u materijalima za sjednicu. Temeljem toga stekli su se svi zakonski uvjeti za donošenje prostorno-planskog dokumenta, što znači da je provedena kompletna propisana zakonska procedura.
                Dodatno obrazloženje podnio je gospodin PREDRAG FRANJEŠEVIĆ ispred stručnih službi općine i istako da je temeljem prometne studije koja je napravljena 2012. godine i odredbi PPUO, te njegovim izmjenama i dopunama, za područje ispod dvorca Januševec predviđeno donošenje plana nižeg reda, odnosno UPU-a za dio naselja Prigorje Brdovečko. Zakonska procedura je provedena, napravljen je konačan prijedlog plana, a po Zakonu o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1.1. ove godine, za sve planove   čija je izrada započeta prije donošenja ovog zakona Općinsko vijeće donosi odluku o njihovom usvajanju.
 
                Nakon glasanja, većinom glasova (5 suzdržanih), donesena je Odluka o prihvaćanju UPU dijela naselja Prigorje Brdovečko.
 
                Pod 7. točkom dnevnog reda raspravljana je zamolba gospodina Vlade Jurkasa iz Harmice za rješavanje statusa njegove farme muznih krava u mjestu Harmica.
                Ova točka skinuta je s dnevnog reda do dobivanja stava MO Harmica.
 
                Pod 8. točkom dnevnog reda, temeljem prijedloga Kluba vijećnika HDZ HSP AS da se za člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda umjesto Marka Merkla predlaže Zvonimir Porobić, te zaključka Mandatne komisije i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka kojom se za člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda umjesto Marka Merkla imenuje   Zvonimir Porobić.
 
                Pod 9. točkom dnevnog reda, temeljem obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o poslovnim prostorima i javnim površinama Općine Brdovec, kako je predložena.
 
Pod 10. točkom – aktualni sat -  predsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ   daje riječ prijavljenim vijećnicima.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena