Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.11.2014. u 11:53
Uređeno: 18.11.2014. u 11:55

IMENOVAN SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC

 
     Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u utorak, 13.5.2014. održana je 10. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 16 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela, raspravljeno je12 točaka dnevnog reda.

Tako je, između ostalih, donesena Odluka o pokretanju postupka dodjele javnih priznanja povodom Dana općine 2014., a koja će, nakon provedenog postupka, biti dodijeljena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

            Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG prijedloga Odluke o prijevozu umirovljenika starijih od 65 godina, koja datira još iz 2004. godine i koju je potrebno doraditi, iako se ne mijenjaju odredbe – sufinanciraju se umirovljenici stariji od 65 godina u 100% iznosu,  da se radi o iznosu ode 275.000,00 kn godišnje iz proračuna, te provedenog glasanja, jednoglasno je donesena  O d l u k a o besplatnom prijevozu umirovljenika starijih od 65 godina. Odlukom se odobrava sufinanciranje troškova javnog prijevoza, a koji na području općine Brdovec obavlja "Meštrović prijevoz" d.o.o., osobama starijim od 65 godina s prebivalištem na području općine Brdovec u iznosu od 100% cijene mjesečnog pokaza.
            Pod točkama 4. i 5. prvo je stavljena van snage Odluka o kupnji nekretnine za reciklažno dvorište, donesena na 9. sjednici Općinskog vijeća, te je nakon obrazloženja načelnika i pročelnika i rasprave nazočnih, većinom glasova donesena Odluka o kupnji nekretnine za reciklažno dvorište, te vezano uz to većinom glasova donesena je i Odluka o lokaciji reciklažnog dvorišta i to u Ključu Brdovečkom.
            Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izboru članova Povjerenstva za uređenje granica općine Brdovec u sastavu: Zvonko Ključarić, voditelj, Petar Knežević, Vlado Brezni, Željko Gašparinčić, Stjepan Esih, Zlatko Filipčić i Marijan Lepesić – članovi. Imenovano Povjerenstvo će, sukladno postignutim dogovorima sa ostallim povjerenstvima koja su imenovana od strane drugih lokalnih samouprava, predložiti predstavničkim tijelima Sporazum o izmjenama i dopunama granica lokalnih samouprava.
            Pod 7. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Savjeta mladih Općine Brdovec u sastavu: Hrvoje Javorić, Tamara Kosmat, Natali Lipić, Nikolina Prelec, Mihaela Šavorić Vuk, Domagoj Šintić i Domagoj Vugrin.
            Nakon uvodnog obrazloženja izmjena Pravilnika o ustroju Muzeja koje je podnio načelnik Alen Prelec, većinom glasova prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Muzeju Brdovec. Navedenim izmjenama se briše radno mjesto domarke/čistačice jer više, zbog gospodarskih, tehničkih i organizacijskih razloga, za to radno mjesto nema potrebe.
            Nakon toga uaktualnom satu vijećnici su od općinske uprave zatražili odgovore na svoja pitanja.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena