Loading...
Tražilica
Obavijesti
23.06.2015. u 08:50

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u  utorak, 19.5.2015. u 17,00 sati održana je 19. sjednica Općinskog vijeća, prva u ovoj godini. U nazočnosti 16 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela,  raspravljeno je 8 točaka dnevnog reda.

Pod 1.  točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća.

Pod 2. točkom dnevnog reda nakon uvodnog obrazloženja Izvješća o realizaciji Proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12.2014. od strane načelnika ALENA PRELEC, koji je istakao da je vijećnicima dostavljen i zapisnik sjednice Odbora za proračuni financije koji je raspravljao o ovoj temi i jednoglasno donio odluku o prihvaćanju istog; da je zadovoljan realiziranim, posebno kad je riječ o prihodima poreza i prireza od nesamostalnog rada u iznosu od 18.875.000,00 kn, što je više nego u 2013. godini; nastavljen je trend rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak, što čini i glavninu prihoda; slično je i s ostalim prihodima koji su također zadovoljavajući; na kraju godine su bile podmirene sve obveze, ostvaren je i višak prihoda, što će i u ostalim točkama biti obrazloženo. Iako je zadovoljan realiziranim u 2014. godini, smatra da je uvijek moguće i više, da očekuje nastavak ovakvih trendova i slijedećih godina i realizirati zacrtani ciljevi; ova, 2015. godina će možda biti lošija, u prva 4 mjeseca je u postocima nešto slabija od 2014. godine; to je izuzetno dobro kad se uzme u obzir činjenica da neke općine imaju 10-15% manju realizaciju i rasprave nazočnih koji su zatražili pojašnjenje pojedinih stavaka, većinom glasova ono je prihvaćeno.
 
Pod 3. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu.
 
 Pod 4. točkom dnevnog reda  nakon obrazloženja pročelnice UO za financije MAJE CONER većinom glasova donesena je Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja donačelnika i predsjednika Povjerenstva za javnu nabavu ZVONKA KLJUČARIĆA, jednoglasno je donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta kojom su izabrane županijske ceste Zagrebačke županije na vrijeme od 4 godine.   
 
Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o kupnji pokretnine – kamiona, kako je predložena.
 
Pod točkom 7.  dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka kojom se pokreće postupak dodjele javnih priznanja povodom Dana općine.
 
Pod  8. točkom dnevnog reda, aktualnim satom prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na pitanja:
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena