Loading...
Tražilica
Obavijesti
04.03.2016. u 13:24

 Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, u ponedjeljak, 16.11.2015. u 17,00 sati održana je  24. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti 17 vijećnika i gostiju raspravljeno je 7 točaka dnevnog reda.

Prije prelaska na dnevni red minutom šutnje odana je počast žrtvama terorističkog napada u Parizu u petak, 13.11.2015.
            Zapisnik 23. sjednice prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
            Pod drugom točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u prethodnoj raspravi o prijedlogu  Proračuna za 2016. podnio je načelnik ALEN PRELEC i istako da je ovo prethodna, a ne završna rasprava o prijedlogu Proračuna, koji je dostavljen u materijalima a ovo je prihoda razgovarati o planovima za 2016. godinu. U četvrtak je održana i sjednica Odbora za proračun i financije, o čemu je dostavljen zapisnik. Iznijet će osnovne, najbitnije stvari o proračunu.
            Planirani iznos proračuna za 2016. godinu iznosi 34.770.000,00 kn, odnosno na razini ovogodišnjeg.
            Bitna činjenica je da se stavke za mjesne odbore nisu mijenjale. Naime, mjesni odbori su izrazili svoje želje i dana im je potpuna autonomija. Ističe da su još uvijek visoki troškovi grijanja te inzistira na njihovom smanjivanju. Vezano uz mjesne odbore, kao i prethodnih, tako su i za sljedeću godinu raspoređena sredstva i smatra da je to dobar princip.
            Nadalje, još uvijek se velika sredstva iz proračuna izdvajaju za predškolski odgoj, za sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima – više od 4 milijuna kuna.
            Značajna sredstva planirana su i za školstvo, osnovno, srednje i studente, a odnose se na sufinanciranje prijevoza, prehrane, stipendije, produženi boravak i ostale aktivnosti. Ističe uspješnu suradnju sa Zagrebačkom županijom u realizaciji i stvaranju boljih uvjeta učenicima osnovnih škola. Iako je ta briga u nadležnosti Zagrebačke županije, zajedničkim naporima i sredstvima iz općinskog proračuna stvaraju se bolji uvjeti u školama: općina je sufinancirala izgradnju sportske dvorane u Šenkovcu, osnovne škole u Brdovcu i sportske dvorane u Brdovcu, ove godine uređeno je krovište, fasada i  nova stolarija, te igralište u OŠ I. B. Mažuranić u Prigorju. Slijedi uređene sanitarnog čvora u školi. U školi u Šenkovcu nužno je urediti krovište, fasadu, te područnu školu u Laduču.  Zadovoljan je dinamikom uređivanja ovih škola, to je zajednička briga općine i županije. Trenutno se uređuje PŠ u Drenju, radovi su vrijedni oko 300.000,00 kn – fasada, prozori i vrata, a prije je uređen krov. To je sada novi objekt koji je u vlasništvu općine Brdovec, a uređuje se zajedno sa Zagrebačkom županijom.
            Slijede značajne stavke na kojima su planirana znatna sredstva za socijalu, a radi se o velikim iznosima, npr. oko 40.000,00 kn mjesečno troši se na troškove stanovanja socijalnih slučajeva i pomoći temeljem podnesenih zahtjeva.
            U nastavku navodi najbitnije projekte planirane za realizaciju u 2016. i 2017. godini. To su nogostup i uređenje Anićeve ulice s priključenjem na Pavla Beluhana; uređenje Januševečke ulice s nogostupom. Ta ulica je veoma prometna. Nadalje, slijedi nastavak projekta asfaltiranja općinskih cesta, četvrtu godinu za redom za što se u sljedećoj godini planira 1,2 milijuna kuna. Potrebno je urediti te ceste jer poslije svake kiše mora na teren bager,  pa se nada da će se u sljedeće 4 godine asfaltirati svaka ulica gdje ljudi žive. Uz pomoć Županijskih cesta ovih dana asfaltira se županijska cesta od Prigorja do kapelice u Prudnicama. Nastoji se sa Županijskim cestama rješavati uređivanje županijskih cesta i to cesta od Plive do Drenja koja uopće nije asfaltirana, te asfaltirati cestu kroz Ključ kako bi bila još bolja.
            U planu je uređenje društveni domova u Javorju i Prudnicama, promjena krova, stolarije, fasade. Time će se krenuti 2016. godine i nada se da će se do 2017. završiti ta dva objekta.
            U planu je i rješavanje spremišta za VZO Brdovec – središnje DVD Šenkovec. Naime, prije godinu dana kupljeno je vozilo koje još uvijek nije pod krovom, a mora imati odgovarajuće mjesto, pa je u planu gradnja garaže za 3 parkirna mjesta. To bi se realiziralo uz pomoć Zagrebačke županije i VZO.
            Pripremljene su odluke za osnivanje komunalnog poduzeća, potrebno je i dalje ulagati u strojeve i alate komunalnog poduzeća, novu nadstrešnicu kako bi svi strojevi bili pod krovom. Neće to biti spektakularan iznos, ali i to je plan u 2016. godini.
            Sljedeće u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta. Napravljeni su „zeleni otoci“ koji su takvi kakvi jesu. Na žalost, treba tu još puno stvari napraviti. Reciklažno dvorište rati se uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i općine.
            Slijedi još niz projekata koji su možda banje važni, ali također biti u ovom trenutku. To je projekt financiranja energetske učinkovitosti svih objekata u općinskom vlasništvu, projekt nogostupa u Vukovom Selu, od državne ceste do Vukovog Sela i to izradu projekta u 2016., a uz pomoć sa strane, izgradnju u 2017. godini.
            Od ostalih projekata ističe groblje Javorje gdje je neučinkovita javna rasvjeta. Želja je postaviti led rasvjetu, a isto tako i na groblju u Laduču, gdje je planiran početak izgradnje parkirališta. U planu je također zamjena oglasnih ploča po mjestima koje su sada drvene, zamijenile bi se boljim materijalom, zamijenili bise svi koševi za smeće po mjestima i povećala briga o uređenju svih mjesta.
            Nije siguran da li su predviđene sve stvari koje će se rješavati preko ovog novog komunalnog poduzeća, ne zna ni kako će  to poduzeće funkcionirati, koje će radove moći izvoditi, bit će tu malo „dječjih bolesti“, ali smatra da će se to prevladati i da će se to moći obavljati uz pomoć komunalnog poduzeća.
            Ističe da je iznio samo najvažnije projekte planirane u 2016. godini, nije govorio o brojkama, ali sredstava je toliko koliko je, ne može se ostvariti ono koje nema financijsku podlogu.
            U nastavku naglašava projekt kanalizacije, koji se provlači kroz sve planove i svakako je jedan od prioritetnih projekata i u 2016. godini. Provedeno je natječaj za realizaciju projekta vrijednog 12 milijuna kuna, u suradnji s komunalnim poduzećem, izabran je najpovoljniji izvođač, HIS Višnjica u iznosu od 11.400.000,00 kn, ali se čeka potvrda od Hrvatskih voda  o osiguranim sredstvima iz Europske investicijske banke u iznosu od 15 milijuna kuna. Znači, projekt kanalizacije ide dalje, u pripremi je i drugi natječaj i kad se dobije potvrda od Hrvatskih voda da su osigurana sredstva, ide se u to. Intenzivirat će se radovi i sva moguća sredstva kako bi se osiguralo prema procjeni još 50 do 60 milijuna kuna, koliko je potrebno za realizaciju tog projekta. U proračunu su još 2,5 milijuna kuna sredstava predviđenih za kanalizaciju od onih početnih 18-19 milijuna, to je dovoljno u 2016. godini za ono što je planirano, ali i šahtove koji se rade, a onda će se vidjeti za 2017. godinu kada se očekuje otvaranje fondova EU kako bi se taj najskuplji projekt na ovom području realizirao.
            U 2016. godini očekuje se početak realizacije projekta stambeno-poslovne zone Januševec,  u dogovoru s DUUDI-jem bi se pronašao investitor za kupnju zemljišta i pokretanje početka izgradnje tog stambenog kompleksa. Daleko je to od „prve lopate“, prvo treba pripremiti dokumentaciju, ali bitno je pronaći investitora da se raspiše natječaj od strane DUUDI-ja i da taj projekt krene.
            U raspravi su sudjelovali vijećnici pozicije i opozicije s nizom prijedloga i primjedbi koje će poslužiti za izradu konačnog prijedloga proračuna.
            Pod 3. i 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva „komunalno gospodarstvo Brdovec“ podnio je načelnik ALEN PRELEC i istako da je u materijalima dostavljen elaborat opravdanosti osnivanja, iako je o tome već vođena rasprava na Vijeću, ali će on ponoviti najbitnije. Za ovako veliku općinu je tešku funkcionirati uz ovakav komunalni pogon, a da je ono u skladu sa zakonom. Njegova obveza, kao i obveza Vijeća je poštivati zakon. Osnivanje tog komunalnog poduzeća je upravo to jer bi bilo i manje problema s održavanjem površina, gradnjom itd. Svjestan  je da će u početku biti problema i smatra da je bolje što prije krenuti s tim postupkom jer će onda biti lakše, kako općini, tako i svim mještanima jer će se obveze moći bolje odraditi. Većina problema odnosi se na komunalnu problematiku, od uređenja graba, izgradnje cesta, nogostupa…. Kad bi postojala komunalna firma mogla bi se aktivnije uključiti u izgradnju cesta i nogostupa. Sada to nije bilo takve mogućnosti. To neće biti jeftinije od komunalnog pogona, ali neće biti ni puno skuplje, a postići će se viši standard, veća efikasnost, s minimalno većim troškovima. Međutim, ni jedan korak se neće napraviti a da o tome neće biti obaviješteno ovo Vijeće. Za početak su dovoljna sredstva koja su planirana, neće biti zapošljavanja u ovom trenutku, ali otvara se mogućnost povećanja broja komunalnih usluga. Puno manje općine imaju komunalna poduzeća, počev od Bistre koja ima 7000 stanovnika, Brdovec ima 12000, imaju komunalnu firmu i tamo to dobro funkcionira.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju trgovačkog društva „KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRODVEC“, kako je predložena: osniva se trgovačko društvo „KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC“ društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Brdovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 1 (dalje u tekstu: Društvo), sa skraćenim nazivom „BRDOVEC“ d.o.o.
 
            Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG koji je istakao da je taj postupak zakonom propisan i provest će se po pravilima struke primjenjujući odredbe Zakona o trgovačkim društvima, putem javnog bilježnika i kod nadležnog trgovačkog suda i drugih tijela, te uz sudjelovanje ovlaštenog revizora, obzirom da postoji imovina koju treba procijeniti i unijeti u društvo, većinom glasova, uz 3 suzdržana, donesena je odluka kojom se ovlašćuje se općinskog načelnika Općine Brdovec Alena Preleca na donošenje svih odluka, izjava i drugih akata pred javnim bilježnikom u potrebnoj formi i obliku propisanom Zakonom o trgovačkim društvima, radi provedbe Odluke, kao i kod nadležnog trgovačkog suda i drugih tijela te obavljanje svih radnje radi osnivanja trgovačkog društva iz stavka 1. ovoga članka.
 
            Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Brdovec podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da se ovom odlukom utvrđuje postojeće stanje, koje bi Vijeće trebalo potvrditi. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju je rekao da svaka lokalna samouprava, bez obzira da li je u vlasništvu ili suvlasništvu vrtića, mora izraditi plan mreže dječjih vrtića na svom području. U ovom Planu je konstatirano dosadašnje stanje vrtića i broj smještajnih kapaciteta, uz sufinanciranje boravka djece, posebnom odlukom ovog predstavničkog tijela.
 
             Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području općine Brdovec.
 
            Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je gradonačelnik Zagreba pozva sve načelnike i gradonačelnike Zagrebačke županije i obrazložio razloge i potrebu donošenja odluke o ulasku u sastav urbane aglomeracije Grada Zagreba. Naime, nužna je takva jedna aglomeracija za projekte koji će se zajednički kandidirati za fondove EU. Od svih jedinica lokalne samouprave nužno je da jedna bude nositelj toga. U ovom slučaju, kao što je u sličnim projektima to grad Zaprešić, bio i Grad Zagreb, što je i normalno. Nema informaciju o kojim bi se projektima radilo, to je u fazi dogovora i smatra da takva jedna odluka općini može donijeti samo dobro. Dobro je da nositelj bude Grad Zagreb koji ima i posebne službe koje se bave europskim fondovima. Smatra da je to dobra inicijativa Grada Zagreba, da je treba podržati.
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb, odnosno daje se suglasnost na prijedlog Grada Zagreba za ulazak Općine Brdovec u sastav urbane aglomeracije Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu.
            Pod 7. točkom dnevnog reda predsjednik daje riječ prijavljenim vijećnicima:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena