Loading...
Tražilica
Obavijesti
31.08.2015. u 10:46
Uređeno: 31.08.2015. u 10:49

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA ŠIROKOPOJASNOG PROJEKTA

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u utorak,  30.6.2015. u 17,00 sati održana je 21. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 13 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika te pročelnika općinskih upravnih odjela,  raspravljeno je 8 točaka dnevnog reda.

Pod 1.  točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća.

Pod 2. točkom dnevnog reda i uvodnog obrazloženja prijedloga Odluke o imenovanju/ispravci ulice u Vukovom Selu, jednoglasno je donesena odluka o imenovanju, odnosno ispravci imena ulice u naselju Vukovo Selo koja je upisana u zemljišno-knjižne uloške br. 64 i POPIS I, k.o. Laduč, s k.č.br. 924/2, 925/2, 926/3, 4079/2, 4085, dio 4078 i dio 4087/2, sa svojom osi smjera zapad – istok, nastavak je na Ulicu Orešje (na njenom istočnom dijelu) sa spojem na Dubravičku ulicu (na njenom zapadnom dijelu) u naselju Vukovo Selo.
Ulica je imenovana davnih godina i u poslovnim se knjigama danas vodi kao „Firkeljeva“, a to je pogrešan žargonski naziv za ulicu imena „Ivana Firkelja“ kakav bi ona trebala imati naziv.
Ulica iz članka 1. ove Odluke imenuje se, odnosno ispravlja se njezin naziv kao: „Ivana Firkelja“.
 
Pod 3. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, a nakon uvodnog obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG u kojem se pozvao na već postojeću Odluku o nerazvrstanim i obrazložio potrebu izmjene. Naime, u međuvremenu je donesen novi zakon o cestama koji predviđa legalizaciju cesta, odnosno evidenciju nerazvrstanih cesta, sukladno tom zakonu. Stoga se ovom odlukom usklađuje postojeća odluka sa zakonom o cestama, a ujedno se omogućava evidenciju nerazvrstanih cesta na području općine i njihovo provođenje u katastru i zemljišnim knjigama.
 
Pod 4. točkom dnevnog reda također jednoglasno donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka djece s područja općine Brdovec u dječjim vrtićima. Izmjenom se dodaje novi stavak koji glasi: „Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa umanjuje se za 50% za dijete bolesno više od 30 dana (uz predočenje liječničke dokumentacije) najviše dva puta godišnje.“ . Naime, cijena boravka u dječjem vrtiću je 1.700,00 kn mjesečno, od čega 980,00 kn sufinancira općina Brdovec, a 720,00 kn roditelji. U slučaju bolesti djeteta, još 50% dijela koje sufinancira roditelj, plaća Općina. Ova odluka onemogućava eventualne zloupotrebe.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je županijski upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu zatražio donošenje takve odluke, a koja je usklađena sa županijskom.za par dana će to biti na dnevnom redu županijske Skupštine. Radi se o izvorištu Šibice gdje se malo mijenjaju zone 1, 2 i 3. Nekad je zona 2 bila nešto uža, sada se proširila do Savske ulice u Javorju i još neke dijelove. Ona će omogućiti kontrolu svega što se radi na ovom području, odnosno u 2. i 3. zoni. Navedena odluka usklađena je sa županijskom. Navedena Odluka donesena je jednoglasno.
 
Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta širokopojasnog telekomunikacijskog pristupa podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da općina već dugo radi na projektiranju širokopojasnog interneta, odnosno optičkog kabla, u visokoj je fazi realizaciji, odnosno pred dobivanjem građevinske dozvole. U razgovoru s predstavnicima HT-a dobio je informaciju o mogućnosti dobivanja sredstava iz EU fondova za realizaciju tog projekta. Kako bi se ta inicijativa pokrenula, prema uputama HT-a, bilo bi najbolje udružiti više jedinica lokalne samouprave kako bi se za taj projekt dobio veći financijski iznos i dobio na ozbiljnosti za kandidiranje. Stoga se pokušalo na županijskoj razini uskladiti više JLS kako bi Zagrebačka županija kandidirala taj projekt. Ti fondovi su vrlo izdašni. U dogovoru sa Županijom i njenom podrškom, dogovoreno je okrupnjavanje više JLS i zajedničko kandidiranje. Grad Zaprešić i sve okolne općine su ovim sporazumom prihvatile projekt i zajedničko sufinanciranje ovog projekta i svega što je u sporazumu navedeno. Radi se zajednički kako bi se što prije pripremio projekt koji bi se realizirao. Grad Zaprešić kao nositelj će pokrenuti postupak bagatelne nabave kako bi se izabralo konzultanta i pokrenuo postupak. Financiranje tog projekta prihvatila je i Zagrebačka županija (tablica 2). Na Općinu Brdovec otpada 54.000,00 kn, što je i predviđeno u proračunu pod nazivom „zajednički projekti“, ali će se prilikom rebalansa staviti poseban iznos. Sufinanciranje Zagrebačke županije iznosi 43.000,00 kn. Nada se da će se projekt pokrenuti što prije, a potpisivanje tog sporazuma je početak posla. Inicijativa za taj projekt krenula je od Općine Brdovec. Odluka o prihvaćanju tog projekta donesena je jednoglasno.
 
Pod 7. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o otkupu traktora Massey Ferguson MF 5465, godina proizvodnje 2010., broj šasije F25D22GE113AV161059, kao i opreme prema specifikaciji iz sklopljenog Ugovora o operativnom leasingu broj 31646/10 od 09.7.2010. godine i dodatka sklopljenom Ugovoru od 27.7.2010. godine. Ugovor iz stavka 1. je sklopljen na ukupan broj obroka – 60 mjesečnih rata, a što istječe u srpnju 2015. godine.
 
Pod  8. točkom dnevnog reda, aktualnim satom prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na pitanja:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena